Emlékeztető Az Elnökség 2011. június 27-i üléséről

Szvák Gyula megnyitotta az Elnökség ülését és tájékoztatást adott arról a megkeresésről, amely moszkvai Barátság Parkban elhelyezett magyar-orosz barátsági emlékmű állapotát és felújításának lehetőségeit tartalmazta.

Az ülés kezdete: 2011.06.27. 16 óra

Az ülés helye: az ELTE BTK Ruszisztikai Intézete

Jelen vannak:  Szvák Gyula elnök,

Drucker Tibor alelnök,                       

Kéri József alelnök,

Alpáriné Salga Ilona titkár,

Gémesi Ferenc elnökségi tag,

Gyóni Gábor elnökségi tag,

Rózsa István elnökségi tag,

Vass Lajos elnökségi tag

1. Szvák Gyula megnyitotta az Elnökség ülését és tájékoztatást adott arról a megkeresésről, amely moszkvai Barátság Parkban elhelyezett magyar-orosz barátsági emlékmű állapotát és felújításának lehetőségeit tartalmazta.

2. Az Elnökség – a május 16-ai ülésén elfogadott ütemtervnek megfelelően, az ott megállapított módosítási koncepció alapján – részletesen megvitatta a Társaság Alapszabályának módosítására előterjesztett javaslatot,és az előterjesztés kapcsán kialakult véleménycsere eredményeképpen – amelybe naz elnök mellett részt vettek Kéri József, Alpáriné Salga Ilona, Rózsa István, Vass Lajos és Gémesi Ferenc – egyhangúlag a következő döntéseket hozta

a)     a bemutatott Alapszabály-módosításra vonatkozó javaslatot a következő korrekciók átvezetésével fogadja el:

–       kerüljön törlésre a Szervezeti és Működési Szabályzatra vonatkozó előírás, helyette a testületi szervek (Közgyűlés, Elnökség és Ellenőrző Bizottság) kapjanak ügyrendalkotási jogot a működésükkel összefüggő és egyéb szükséges részletszabályok rendezésére,

–       a Közgyűlés kapjon jogot a Társaság jelképei és azok használata meghatározására,

–       a tiszteletbeli elnöki cím húsz év tagsági viszony esetén legyen adományozható,

–       az alelnökök megnevezése – az általános alelnököt leszámítva – ne kerüljön meghatározásra,

–       az Alapszabály az alelnökök és a főtitkár alapfeladatait tartalmazza, további feladataik meghatározására az elnök tehessen javaslatot, és azokat az Elnökség ügyrendje tartalmazza,

–       az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai megbízatásának megszűnése az Elnökséggel analóg módon kerüljön szabályozásra,

b)     felkéri az elnököt, hogy a jelzett módosításokkal egységbe szerkesztett Alapszabály-módosítást, mint az Elnökség javaslatát terjessze a Közgyűlés elé,

c)     javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály-módosítást követően, de még ugyanazon az ülésen döntsön az indokolttá váló személyi kérdésekről (új alelnök és főtitkár megválasztása).

3. Az Elnökség egyetértett abban, hogy soron következő ülésére 2011.augusztus 22-én (hétfőn) 16 órai kezdettel, míg a Közgyűlésre 2011. szeptember 24-én(szombaton) kerüljön sor.

Az elnök az ülést 18.20-kor bezárta.

Budapest, 2011. június 28.

Készítette:

Gyóni Gábor

   s.k.

Hitelesítette:

Szvák Gyula

   s.k.

Vissza