Társaságunk 2019. március 07-én megtartotta esedékes Elnökségi ülését.
Elnökség

Az Elnökség munkatervének megfelelően megtartotta esedékes ülését. Az Elnökség az alábbi napirndi pontokat vitta meg, ill. a következő Határozatokat hozta:

Tovább
Az Elnökség 2019. január 24. megtartotta esedékes ülését
Elnökség

Társaságunk Elnöksége - munkarendjének megfelelően - megtartotta esedékes ülélsét.

Tovább
A Társaság 2018 évi Közgyűlésének Jegyzőkönyve
Közgyűlés

Társaságunk 2018 április 14-én megtartotta Beszámoló és Tisztújító Közgyűlését.

Tovább
Elnökség
2013. aug. 30. 03:24
Elnökségi határozatok

Itt érhetőek el az Elnökség döntései évenkénti bontásban.

Tovább
Közgyűlés
2013. aug. 30. 03:05
Közgyűlési határozatok

Itt érhetőek el a Közgyűlés döntései évenkénti bontásban.

Tovább
Közgyűlés

A 2013. évi tisztújítással összefüggő teendőkről, a határozati javaslat elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tovább
Közgyűlés

A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés h) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2013. évi tagdíj a​ összegét havi 200.- Ft-ban,  befizetésének határidejét 2013. december 31-ében állapítja meg.

Tovább
Közgyűlés

Szent-Györgyi Albert Díszoklevél alapításáról, a határozati javaslat elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tovább
Közgyűlés

Előterjesztész a 2013. évi költségvetés megállapításáról, a határozati javaslat elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tovább