Az Elnökség 2019. január 24. megtartotta esedékes ülését

Az Elnökség 2019. január 24. megtartotta esedékes ülését

Társaságunk Elnöksége - munkarendjének megfelelően - megtartotta esedékes ülélsét.

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2019. január 24-i üléséről (2019/1.)

 

Az ülés kezdete: 2019.01.24.  15.07 óra

Az ülés helye: Nemzetek Háza, a Társaság székhelye, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1.

Jelen vannak: Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök,

Viczai Péter alelnök,

Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag,

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag,

Vajda József elnökségi tag

Meghívottként:

                        Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke,

Dr. Nanovfszky György tiszteletbeli elnök,

Gyimesi Zsuzsanna aktivista, állandó meghívott,

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője.

Kimentését kérte:

Wikhardt Péter főtitkár,

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős,

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 15.07-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet. A napirend módosítására korábban sem írásos sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták 6 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

Napirend:

 1. 2019. I. féléves rendezvényi program

Előadó: Gilyán György (írásos előterjesztés);

 1. Támogatási pályázati lehetőségek áttekintése

Előadó: Filepné dr. Nagy Éva (szóbeli előterjesztés);

 1. 2019. évi közgyűlés előkészítése

Előadó: Németh Tibor (szóbeli előterjesztés);

 1. Tagfelvételi javaslatok

Előadók: Németh Tibor (szóbeli előterjesztés);

 1. Korábbi határozatok áttekintése

Előadó: Gilyán György (szóbeli előterjesztés);

 1. Egyéb kérdések; Előadó:

Gilyán György (szóbeli előterjesztés)

 

Napirendi pontok megvitatása:

 

 1. Az Elnökség Gilyán György elnök előterjesztésében megvitatta és jóváhagyta a MOMBT 2019. I. félévi rendezvénytervét az alábbiak szerint:

A MOMBT 2019. I. félévi rendezvényterve

A MOMBT saját rendezvényei

 

Dátum

Program megnevezése

Szervező

Január 24.

17.00

Viczai Péter képes beszámolója a 2018-as Viszockij emlékév főbb eseményeiről és Sipos Mihály előadóművész koncertje Viszockij dalainak magyar nyelvű változataiból.

Tatjana napi köszöntés.

Viczai Péter

 

 

Thuróczy Lászlóné

Február 6. 17.00

 

Galgóczy Árpád előadása a XIX. és XX. század orosz költészetének magyar fordításairól.

ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában (1088 Budapest Múzeum krt. 6-8. 1. emelet).

Nanovfszky György

 

 

Február 21.        17.00

„A nagy sztárpáros” - Vera Holodnaja és Ivan Mozzsuhin, az  I. Világháború előtti orosz film koronázatlan királynője és királya.

Filmvetítés és beszélgetés Geréb Anna filmesztétával

ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában

Geréb Anna

Gyimesi Zsuzsanna

Március 7.       16.30

A Társaság nemzetközi nőnapi baráti összejövetele

és

Filmvetítéses és fényképes beszélgetés az orosz házastárssal vegyes- házasságban élt kiemelkedő művészekről.

Németh Tibor

 

Thuróczy Lászlóné

Geréb Anna

Április 6.

10.00

A Társaság éves beszámoló Közgyűlése

 

és

Megemlékezés az Űrkutatás Napjáról

Gilyán György Németh Tibor

 

Gyimesi Zsuzsanna

Gilyán György

Május 23.

17.00

Előadás a szláv írásbeliség kialakulásáról és jelentőségéről

Előadó: (egyeztetés folyamatban)

Gyimesi Zsuzsanna

 

Június 6.

17.00

„Hogyan nézzük az ikonokat?”
Előadó: Dr. Ruzsa György művészettörténész ELTE, Professor Emeritus

Viczai Péter

A MOMBT részvétele más szervezetek által tervezett egyéb fontos eseményeken

Február 23. délelőtt

Részvétel az OF Nagykövetség által szervezendő koszorúzáson a Fiumei úti temetőben és a Szabadság téren

Szilágyi György

Április 10.

Részvétel a BGE Külkereskedelmi Kar Orosz Szakmai Napján

Gilyán György

Viczai Péter

Április 26-27.

Részvétel a „Dialogorum” Alapítvány nemzetközi tanácskozásán

Gilyán György

Németh Tibor

Viczai Péter

Május 9. délelőtt

Megemlékezés a II. Világháború befejezéséről. Részvétel a Győzelem Napja alkalmából az OF Nagykövetség által szerevezendő koszorúzáson a Fiumei úti temetőben és a Szabadság téren.

Szilágyi György

 

 1. Támogatási pályázati lehetőségek áttekintése.

2/a. A napirendi pont keretében Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag tájékoztatott az aktuálisan elérhető pályázatokról. Filepné dr. Nagy Éva a továbbiakban az elnökségi tagokkal koordináltan intézi a szükséges technikai előkészületeket és a 2019. évi pályázatok beadását - a tavaly beadott pályázataink és az új téma-javaslatok figyelembevételével.

2/b. Az Elnökség fontosnak tartja olyan civil szervezetek felkutatását, amelyekkel partner-szervezetként lehetőség volna közös pályázatok beadására.

 

 1. 2019. évi közgyűlés előkészítése - felkészülési terv. Az Elnökség elfogadta az alelnök beszámolóját, és (6 igen szavazattal, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás) mellett meghozta a következő határozatot:

 

1/2019. (I. 24.) Eln. határozat a Közgyűlés összehívásáról

 

 1. Az Elnökség az Alapszabály V. Cikk (2) bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Társaság idei éves beszámoló Közgyűlését 2019. április 6-án (szombaton) 10.00 órai kezdettel összehívja a 2018. évi beszámolók jóváhagyása céljából. A Közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye: Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1. Amennyiben a Közgyűlés a fenti időpontban nem lenne határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlést ugyanaznap, ugyanazon a helyszínen 10.30 órai kezdettel hívja össze.

 

Az Elnökség egyeztette, hogy az éves beszámolások eddigi formáját és tapasztalatát figyelembe véve Németh Tibor alelnök 2019. február 5-ig elkészíti és megküldi az elnökség tagjai részére az alábbi anyagok tervezetét:

 • a Társaság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója és annak részeként az Elnökség 2018. évi jelentése;
 • A Társaság 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló és a Társaság 2019. évi költségvetés tervezete,

amelyek alapján 2019. február 15-ig valamennyi elnökségi tag megküldi konkrét szöveg-kiegészítő, módosító javaslatait.

 • A Társaság 2019. évi egyszerűsített beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét könyvelőnk készíti el (2019. március 1-ig) - Felelős: Bodrogi Ferencné pénztáros.

 

A Közgyűlés elé kerülő anyagokat a 2018. március 7-én 15.00-kor tartandó elnökségi ülés hagyja jóvá.

 

Az Elnökség egyben felkéri

 • az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy az EB 2018. évi beszámolóját készítse el, és ismertesse a Társaság Közgyűlésén;
 • a Szent-Györgyi Alapítvány elnökét, hogy az Alapítvány 2018. évi beszámolóját készítse el az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott időpontig, azaz 2018. február 15-ig, és azt szerkeszthető formában juttassa el az Elnökség 2018. március 7-én 15.00-kor tartandó ülésére, amelyen az elnökség a Közgyűlés elé kerülő anyagokat jóváhagyja, és amelyre az Elnökség jelen határozatával meghívja az Alapítvány elnökét, Fehér Józsefet és főtitkárát, Salga Ilona Erzsébetet.

 

 1. Tagsági kérdések, tagfelvételi javaslatok.

 

Az Elnökség nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

AZ ELNÖKSÉG

2/2019. (I.24.) Eln. számú határozata

tagsági jogviszony megszűnésének megállapításáról

Az Elnökség – a hozzá beérkezett bejelentések alapján – megállapítja, hogy

            Csanaki Egon, Dragos Lászlóné, Drucker Tibor és Németi Irén

tagsági jogviszonya az Alapszabály III. Cikk (7) bekezdés d) pontja alapján – halálával – megszűnt; illetve       Berka Szvetlána és Bocskor Anna

tagsági jogviszonya az Alapszabály III. Cikk (7) bekezdés a) pontja alapján – kilépésével – megszűnt;

Az Elnökség elfogadta az alelnök és a főtitkár beszámolóját a tagfelvételi javaslatokról, és egyetértett Miskei Gábor (Ajánló: Szilágyi György) Bajor Tibor (Ajánló: Gilyán György) belépési kérelmének elfogadásával.

 

 

 1. Korábbi határozatok áttekintése

Az Elnökség Gilyán György elnök előterjesztésében áttekintette a MOMBT korábbi elnökségi határozataiból és munkadöntéseiből adódó feladatok végrehajtásának helyzetét.

5.1. Egyetértés volt abban, hogy folytatni kell az önkéntes segítőkkel (aktivistákkal) kötendő megállapodások aláírását és benyújtását az Emberi Erőforrás Minisztérium illetékeséhez. A megállapodásokat a témafelelős elnökségi tag, Thuróczy Lászlóné kezeli/tárolja és igazoltatja; a megállapodásokról és az igazolásokról beszkennelt elektronikus másolatot kap az elnök és az általános alelnök.

5.2. Egyetértés volt abban, hogy Kéri József, korábbi Alelnökünk könyv-hagyatéka gondozásának keretében a témafelelős elnökségi tag, Thuróczy Lászlóné további lépéseket tesz a Nemzeti Színháznak (kapcsolat: Kozma András) illetve a hévízi és a miskolci ortodox egyházközségnek valamint a tagtársaknak történő adományozás végett.

5.3. Dragos László és Lászlóné könyvhagyatékát leányuk Dragos Anna felajánlotta a MOMBT-nek, és azt Szilágyi György aktivista tárolásra átvette; a hagyaték további kezelése az 5.2. pontban részletezettekkel közösen történik.

5.4. A „Dialogorum” Magyar-Orosz Oktatási és Kulturális Alapítvánnyal folytatandó együttműködés, beleértve az április 26-27-i rendezvény témában Viczai Péter kulturális alelnök felveszi a kapcsolatot az Alapítvánnyal, és tájékoztatást ad a MOMBT legközelebbi (március 7-i) elnökségi ülésén.

 

 1. Egyéb kérdések

6.1. Az Elnökség egyetértett abban, hogy a tagság igényeit is figyelembe véve a MOMBT alelnöke, Németh Tibor és elnökségi tagja, Vajda József felvegyék a kapcsolatot a Tolsztoj Társaság illetékes vezetőivel, mivel a MOMBT elnöksége régóta tervezi kezdeményezni, hogy Társaságunk a jelenleginél szorosabb együttműködést alakítson ki a szintén a magyar-orosz kulturális élet területén tevékenykedő Tolsztoj Társasággal, beleértve egymás tájékoztatását rendezvényeinkről, közös vagy koordinált rendezvények lebonyolítását, együttműködést a pályázatok benyújtásában.

6.2. Németh Tibor alelnök - Bodrogi Ferencné aktivista-pénztárossal egyeztetve - felfrissítette a postai levelezés címjegyzékét, és a soron következő rendezvény közelségére tekintettel vállalta a legközelebbi aktuális postai továbbítást.

6.3. Gilyán György elnök 2018. november 17-én részt vett és felszólalt az Orosz Honfitársak Koordinációs Tanácsának beszámoló és tisztújító közgyűlésén és erről írásban tájékoztatta az Elnökséget.

6.4. A budapesti Orosz Kulturális Központban (OKK) az intézmény alapítása 45 éves jubileumának szentelt rendezvényen Gyimesi Zsuzsanna aktivistánk kitüntetést kapott a magyar-orosz kulturális kapcsolatok területén kifejtett munkájának elismeréseként.

6.5. Egyetértés volt abban, hogy a legközelebbi elnökségi ülés napirendjébe fel kell venni a Szent-Györgyi Alapítvány tevékenységének, a törvényes feltételek betartásának vizsgálatát.

6.6. Egyetértés volt abban, hogy folyó év második felében meg kell kezdeni a Társaság megalakulásának 75. évfordulójával kapcsolatos 2020. évi megemlékezés előkészületeit.

6.7. Az Elnökség üléséig a 2019. II. félévi rendezvényterv kialakításához a következő témákra érkezett javaslat:

- A magyar-orosz gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok helyzete;

- Kortárs orosz irodalom fő vonulatai;

- Orosz családnevek titkai;

- A magyar-orosz kapcsolatok legfontosabb aktuális kérdései;

- Író olvasó találkozó Szvák Gyulával legújabb könyve kapcsán.

Az Elnökség felkérte Gyimesi Zsuzsannát és Thuróczy Lászlónét, hogy a legközelebbi elnökségi ülésig készítsen összeállítást a kiemelkedő orosz, szovjet kulturális és közéleti személyiségekről, akik születésének 2019-ben vagy 2020-ban van a kerek jubileuma.

6.8 Egyetértés volt abban, hogy a Társaság rendezvényeinek kezdéseként az elnökség a továbbiakban általában a csütörtök 17.00-i időpontot tartja a legalkalmasabbnak.

 

Az Elnökség soron következő ülését 2019. március 7-én 15 órakor tartja a Társaság székhelyén.

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 16.30-kor lezárta.

 

Budapest, 2019. február 2.

 

Összeállította: Németh Tibor alelnök

Jóváhagyta: Gilyán György elnök

 

Vissza