Meghívó elnökségi ülésre

2011. október 17-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel összehívom. Az ülés helye: ELTE BTK Ruszisztikai Intézet, 1088 Budapest, Múzeum körút 4.

M E G H Í V Ó

 

az Elnökség ülésére

 

 

Az Alapszabály V. cikk (5) bekezdése alapján az Elnökség ülését

 

2011. október 17-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye:

ELTE BTK Ruszisztikai Intézet, 1088 Budapest, Múzeum körút 4.

Az ülés tervezett napirendje:

1. A Társaság Közgyűlésének döntéseiből fakadó teendők áttekintése

Előadó: Szvák Gyula elnök

2. Különfélék

Az ülésre meghívott:

 

- tanácskozási joggal az Ellenőrző Bizottság elnöke (Alapszabály VI. cikk (5) bekezdés).

 

 

 

Az 1. napirendhez kapcsolódóan csatoltan megküldöm a Társaságnak a Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

 

Az esetleges kimentéseket kérem az ülés kezdete előtt legalább 1 órával – telefonon vagy elektronikus levélben – jelezni.

Budapest, 2011. október 7.

Szvák Gyula s.k.

2

 

Vissza