2022 december 15 elnökségi ülés emlékeztetője

2022 december 15 elnökségi ülés emlékeztetője

2022.december 22-én Társaságunk Elnöksége megtartotta munkaterve szerinti esedékes ülését, e-megjelenés formába.

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2022. december 15-i (elektronikus konferencia formájában megtartott) tanácskozásáról (2022/6.)

 

A tanácskozás időpontja: 2022. december 15. 16.30. óra

Helye: elektronikus térben

Részt vettek: Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök

Aranyossyné Szegedi Andrea elnökségi tag

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag

Meghívottként:

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

Tamás István az Ellenőrző Bizottság (EB) elnöke

Tömő Ákos az EB tagja

Szaniszló Orsolya az EB tagja

Kimentését kérte:

Viczai Péter alelnök

Wikhardt Péter főtitkár

  Gyimesi Zsuzsanna elnökségi tag

 

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 16.35-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet, amelynek módosítására sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (4 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

n a p i r e n d:

                                                                                                                                                   

1) A Társaság 2023. március végéig előirányzott programjainak konkrét szervezési és tartalmi kérdései, valamint a 2023. augusztus végéig szóló programjaira vonatkozó javaslatok.

Előadók: az elnök és vezetőség programokért felelős tagjai

 

2) Konzultáció a tagfelvételekről, a taglétszám alakulásáról és a tagdíjfizetésről

Előadó: Németh Tibor alelnök

 

3) Összefoglaló a Társaság 2022. évi  költségvetésének alakulásáról

Előadó: Bodrogi Ferencné

 

 

Napirendi pontok megvitatása:

 

1) A Társaság 2023. március végéig előirányzott programjainak konkrét szervezési és tartalmi kérdései, valamint a 2023. augusztus végéig szóló programjaira vonatkozó javaslatok Előadók: az elnök és a vezetőség programokért felelős tagjai.

 

Az elnök a tárgyévi programok összegzése kapcsán kiemelte, hogy 2022-ben a Társaság 20 saját szervezésű rendezvényt (előadást, performance-t, kultúrtörténeti sétát, megemlékezést, vetélkedőt) tartott, amelyeken jellemzően 20-25 tag, s mellettük külső érdeklődők vettek aktívan részt. A Társaság keretében működő a Panorama Rossica Műhely (PRM) emellett havi rendszerességgel szervezte meg a filmklub és a könyvklub vitáit és alkalmanként a játékklub összejöveteleit. A 2022.évi rendezvények tartalmukat és szervezési tapasztalataikat tekintve jó alapot képeznek a 2023.évi programok kialakításhoz és sikeres megvalósításához, amelyért az elnök köszönetét fejezte ki az ötletgazdáknak és a szervezőknek.

A 2023. január és februári rendezvények felelősei tájékoztatást adtak a programok előkészítéséről.

Az elnök kérte a vezetőség tagjait, hogy legkésőbb 2023. január közepéig küldjék meg egymásak a 2023. augusztus végéig szóló rendezvényekre vonatkozó javaslataikat.

 

  2) Konzultáció a tagfelvételekről, a taglétszám alakulásáról és a tagdíjfizetésről

Előadó: Németh Tibor alelnök

Az elnökség megállapította, hogy a tagfelvételi elvek és gyakorlat megfelelnek az Alapszabályban előirányzottaknak, azokon lényeges változtatásra nincs szükség. Technikai módosításként az Elnökség egyetértett azzal, hogy abban az esetben, ha a belépési nyilatkozatot benyújtó személy jelentkezését valamennyi vezetőségi tag e-mailben jóváhagyja, akkor őt a legutolsó jóváhagyó e-mail beérkezésének időpontjától már teljes jogú tagtársként lehet nyilvántartani. A tagság formai rögzítésére a legközelebbi elnökségi ülésen kerül sor. Egyetértés volt továbbá abban is, hogy a belépőktől az elérhetőségi adatokon túlmenően a továbbiakban (egy korábbi gyakorlattal azonos módon) a születési időpontra vonatkozó adatokat is megkérjük és kezeljük.

Az MOMBT taglétszáma 2022.december 15-én 128 fő. Ez évben 13 fő, zömében fiatal lépett be a Társaságba és 10 fővel csökkent a létszám (ketten elhunytak, 8 fővel pedig, akik nem látogatták a rendezvényeket és nem fizették a tagdíjat, megállapodtunk kilépésükről).

A 4000 Ft éves tagdíjat 2022.évre november végéig a tagság 80 % befizette, akik még nem tették meg azok a tagtársak felkérő-levelet kaptak annak rendezésére.

 

  3) Összefoglaló a Társaság 2022. évi  költségvetésének alakulásáról

  Előadó: Bodrogi Ferencné

  Az előadó összefoglalója alapján az Elnökség megállapította, hogy 2022-ben a Társaság

költségvetési helyzete tovább szilárdult köszönhetően kiadási oldalon a takarékos gazdálkodásnak, bevételi oldalon pedig a pályázati bevételnek és a 2021.évi SZJA 1 %-os adományoknak. 2023-ra vonatkozóan az elnök szükségesnek tartotta a pályázati aktivitás további lényeges erősítését, egyéb bevételi források feltárását, másfelől pedig fenntartani a takarékos gazdálkodást. A Társaság gazdálkodásának magas szakmai színvonaláért az Elnökség nevében köszönetét fejezte ki Bodrogi Ferencnének és Kara Györgynének.

 

 

A MOMBT soron következő elnökségi ülését 2023. január második felében tartja személyes részvétellel illetve elektronikus konferencia formában az elnökségi tagok és a meghívottak részvételével.

 

Ezt követően az Elnök az ülést 17.43-kor lezárta.

 

Budapest, 2022. december 22.

Összeállította: Gilyán György elnök

 

Vissza