Az Elnökség 2021. január 26-i elektronikus térben megtartott ülése

Az Elnökség 2021. január 26-i elektronikus térben megtartott ülése

Elnökségünk - immáron szokásosnak mondható módon - 2021. január 26-án, az elektronikus térben megtartotta munkaterve szerinti ülését.

 

 

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2021. január 26-i (elektronikus konferencia formájában megtartott) tanácskozásáról (2021/1.)

 

A tanácskozás időpontja: 2021. január 26. 18.00 óra

Helye: elektronikus térben

Részt vettek:    Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök,

Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag,

Vajda József elnökségi tag

Wikhardt Péter főtitkár

Meghívottként:

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke,

Gyimesi Zsuzsanna aktivista, állandó meghívott

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

Kimentését kérte:

Viczai Péter alelnök (nem sikerült kapcsolódnia a konferenciához)

Nanovfszky György tiszteletbeli elnök (személygépkocsija meghibásodása miatt nem ért időben Budapestre)

 

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 18.21-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet, amelynek módosítására sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (6 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

n a p i r e n d:

 

 1. Javaslat a MOMBT vezető szervei 2021 áprilisában lejáró mandátumával és a Társaság soron következő beszámoló és tisztújító Közgyűlésének megtartásával kapcsolatos teendőkre - előadó Németh Tibor alelnök
 2. A MOMBT 2021. évi programjával kapcsolatos aktuális kérdések, javaslatok - előadó Gilyán György elnök
 3. Tájékoztató az MOMBT 2020. évi költségvetés teljesítéséről és a 2021. évi költségvetés előkészítéséről – előadó Bodrogi Ferencné gazdasági felelős
 4. Tájékoztató a  tagdíjfizetés alakulásáról és a szükséges intézkedésekről – előadó Németh Tibor alelnök
 5. Előzetes javaslat fotópályázat megszervezéséről – előadó Gilyán György elnök
 6. Tagfelvételi kérelmek  - előadó Németh Tibor alelnök
 7. Egyéb aktuális kérdések

 

Napirendi pontok megvitatása:

 

 1. Javaslat a MOMBT vezető szervei 2021 áprilisában lejáró mandátumával és a Társaság soron következő beszámoló és tisztújító Közgyűlésének megtartásával kapcsolatos teendőkre - előadó Németh Tibor alelnök

 

 1. Az elnökség a MOMBT  soron következő beszámoló és tisztújító Közgyűlésének megtartását 2021. április 14-ére tűzte ki, mivel a jelenlegi elnökség mandátuma 2021. április 15-ig szól. A Közgyűlés és a szavazás lebonyolítására a járvány és az ezzel összefüggő korlátozások miatt (a 2020. évi közgyűléshez hasonlóan) elektronikus rendben kerül sor. Az elektronikus szavazás lebonyolításának kidolgozására és koordinálására Wikhardt Péter főtitkár, a Közgyűlés dokumentumainak előkészítésére (kivéve az FB és az Alapítvány beszámolóit) Németh Tibor alelnök kaptak felkérést.

 

 1. Az elnökség előirányozta, hogy 2021. február 24-én 18.00 órakor elnökségi ülést tart - elektronikus konferencia formájában - a 2021. április 14-i Közgyűlésre beterjesztendő beszámolók (Éves beszámoló, Költségvetési beszámoló, Közhasznúsági beszámoló) egyeztetése és jóváhagyása céljából. A beszámolók tervezetét Németh Tibor alelnök készíti elő, és küldi meg az elnökségi tagok részére, beépítve javaslataikat és a Szentgyörgyi Albert Alapítvány éves jelentését. Ezzel kapcsolatban az elnökség felkéri Fehér Józsefet, a Szent-Györgyi Alapítvány kuratóriumának elnökét, hogy 2021. február 15-ig küldje meg az Alapítvány 2020. évi tevékenységéről készült jelentését, és egyúttal meghívja az Elnökség február 24-i ülésére.

 

 1. A tisztújítással kapcsolatban az elnökség megállapította, hogy a jelenlegi elnökség mandátuma 2021. április 15-ig szól. A Közgyűlés az új elnökséget (egy elnököt, két alelnököt, egy főtitkárt és 3 elnökségi tagot) és az ellenőrző bizottságot (1 ellenőrző bizottsági elnököt és 2 ellenőrző bizottsági tagot) 3 éves időtartamra választja meg (2024. április 14-ig).

Az Elnökség előzetes konzultációt folytatott arról, hogy a maga részéről kiket ajánl majd a Jelölőbizottság figyelmébe. A jelenlegi Elnökségből Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag jelezte, hogy bár továbbra is változatlan aktivitással részt fog venni a vezetés munkájában, azonban maga helyett Gyimesi Zsuzsannát javasolja a jelölő listára, aki az utóbbi években igen sok fontos rendezvény szervezésében játszott aktív szerepet, és eddig is állandó meghívottja volt az elnökségi üléseknek. Vajda József elnökségi tag még egy konzultációt kért döntése meghozataláig. Az Elnökség többi tagja úgy nyilatkozott, hogy el tudja fogadni jelölését a jelenleg viselt tisztségre.

 

 1. Az Elnökség a következő összetételű Jelölőbizottságot kérte fel a személyi javaslatok előkészítésére: Filepné dr. Nagy Éva elnök, Bodrogi Ferencné és Szilágyi György tagok. A Jelölőbizottság körlevelét Németh Tibor alelnök készíti el, és a február 24-i elnökségi ülés után a Közgyűlést meghirdető levéllel együtt küldjük meg a MOMBT tagjainak.

 

 1. Az Elnökség felkérte Németh Tibor alelnököt, hogy tájékozódjon a speciális (járványügyi) korlátozások körülményei miatt elektronikus platformon szervezett beszámoló és tisztújító közgyűlés dokumentumainak a Fővárosi Törvényszékhez történő beterjesztése és jóváhagyása körülményeiről, illetve Bodrogi Ferencné gazdasági felelőst, hogy tájékozódjon egy esetleges ügyvédi közreműködés anyagi feltételeiről.

 

 1. A MOMBT 2021. évi programjával kapcsolatos aktuális kérdések, javaslatok - előadó Gilyán György elnök

 

 1. Az elnök és a tagok eddigi javaslatai alapján az Elnökség előzetesen az alábbi programok megvalósításával számol. A programokra a járvánnyal kapcsolatos mindenkori előírások betartásával kerülhet sor, és a tagság részére a rendezvényekről a MOMBT külön értesítést küld, és azokat a honlapján is meghirdeti.

 

A MOMBT tervezett saját rendezvényei 2021-ben

Időpont

 

A program megnevezése

Felelős szervezők

Február 8. hétfő 16.00

elektronikus térben

Az Orosz tudomány napja alkalmából

konferencia a nők szerepéről az orosz társadalomban

Gyimesi Zsuzsanna

Március 8. kedd 16.00

elektronikus térben

Nőnapi köszöntő

 

Gilyán György

 

Március 2. felében

elektronikus térben

„A műfordítás szépségei és kínjai”

Előadó: Horváth Iván műfordító

Viczai Péter

Április 10. szombat elektronikus térben

Orosz nyelvi helyesírás-verseny

nemzetközi szervezésben

Gyimesi Zsuzsanna

Április 14. szerda 18.00

elektronikus térben

MOMBT éves beszámoló és tisztújító közgyűlése

 

Gilyán György

Németh Tibor

Május közepén

 

Látogatás a zirci Reguly Antal emlékmúzeumban és az Apátságban

Thuróczy Lászlóné

Június közepén

elektronikus térben

 

„Geopolitikai küzdelem az Északi Sarkért”

Előadó: Ilyas György, a Külügyi Intézet munkatársa

Gyimesi Zsuzsanna

Július közepén

 

Látogatás a Tihanyi Apátságban

Gilyán György

 

Szeptember 2. felében

Helyszín: Orosz Kulturális Központ

(Bp. Andrássy út 120.)

MOMBT alapítása 75. évforduló alkalmából emlékünnepség és jubileumi kiállítás

Gilyán György

Németh Tibor

Gyimesi Zsuzsanna

 

Október közepén

elektronikus térben vagy a MOMBT székházában

Viczai Péter:” Viszockíj nyomában, avagy a Nord jelenség” című új könyvének bemutatója

Viczai Péter

November közepén

elektronikus térben vagy a MOMBT székházában

Finnugor gyökereink, rokonaink Oroszországban

vezető magyar finnugrista kutatók előadásában

Nanovfszky György

Gyimesi Zsuzsanna

December 2. hetében

MOMBT székházában

(Bp. Bajza utca 54.)

MOMBT évzáró baráti találkozója   

Németh Tibor, Thuróczy Lászlóné

A MOMBT részvétele más szervezetek által tervezett egyéb fontos eseményeken

Február 22. délelőtt

a Fiumei úti temetőben és a Szabadság téren

Részvétel az OF Nagykövetség által szervezendő koszorúzáson

Szilágyi György

Május 9. délelőtt a Fiumei úti temetőben és a Szabadság téren

Megemlékezés a II. Világháború befejezéséről. Részvétel a Győzelem Napja alkalmából az OF Nagykövetség által szerevezendő koszorúzáson.

Szilágyi György

 

2) Az Elnökség a fenti előzetes rendezvény-tervet nyitottnak tekinti, és felkéri a tagságot, hogy további program-javaslataikat a február 20-ig küldjék meg az Elnökségnek. A Társaság 2021. II. félévre vonatkozó rendezvényi programját az Elnökség április II. felében pontosítja.

 

 1. Tájékoztató az MOMBT 2020. évi költségvetés teljesítéséről és a 2021. évi előkészítéséről – Előadó Bodrogi Ferencné gazdasági felelős
 1. Az Elnökség tudomásul vette Bodrogi Ferencné gazdasági felelős írásbeli és szóbeli beszámolóját a 2020. évi költségvetés teljesítéséről, és felkérte, hogy a következő elnökségi ülésig készítse el a 2021. évi költségvetés tervezetét.

                                                                                                    

 1. Tájékoztató a  tagdíjfizetés alakulásáról és a szükséges intézkedésekről – Előadó Németh Tibor alelnök
 1. Az elnökség áttekintette Bodrogi Ferencné gazdasági felelős kimutatását a tagdíj- elmaradásokról és megvitatta az Ő és Németh Tibor alelnök javaslatait a rendkívül jelentős elmaradás miatti költségvetési bevételek konszolidálására.
 2. Az elnökség jóváhagyta a következő felhívást az MOMBT tagjai részére:

„Kérjük Kedves Tagtársainkat, hogy minél előbb rendezzék idei és a COVID-19 miatt elmaradt 2020.évi (vagy még korábbi évi) tagdíjtartozásukat a Társaság működéséhez elengedhetetlen tagdíjbevétel realizálása és a 2021. évi költségvetés tervezhetősége érdekében. Aki átutalással kívánja a befizetést megoldani, az OTP 11707024-20425292 számlaszámon teheti meg a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság nevének megadásával. Ez esetben kérjük, küldjön értesítést az átutalásról a mombt.levelezes@gmail.com e-mail címre. A 2021. évi tagdíj összege 4000.- Ft. (A 2020. április 16-i Közgyűlés Költségvetési Beszámoló 3/2020. (IV. 16.) KGY határozatának f) pontja alapján). A tagdíj elmaradások konkrét összegéről Bodrogi Ferencné a Társaság gazdasági felelősénél lehet érdeklődni. (e-mail: krisztina.bodrogi@gmail.com)”

 

Az Elnökség egyetértett azzal, hogy ilyen jellegű felhívás a továbbiakban mindig szerepeljen a rendezvényeink meghirdetésében. Az SZJA 1%-os rendelkezésének megadása céljából az elnökség kéri, hogy ugyanitt mindig tüntessük fel a Társaság adószámát is: 19002598-1-42

 

 1.  Az Elnökség úgy határozott, hogy a 85 év feletti, a szociálisan nehéz helyzetben lévő és a közösségünkért már eddig sok értékes művészeti tevékenységet felmutató tagtársaknak nem kötelező éves tagdíjat fizetniük, és a 2021. előtti fennálló adósságukat ezennel töröljük. Megbízta Bodrogi Ferencné gazdasági felelőst, hogy a következő elnökségi ülésen történő jóváhagyás végett, Szilágyi György és Németh Tibor bevonásával állítsa össze a három lista tervezetét, illetve egy negyediket azokról a tagtársakról, akiket a többéves tagdíj-elmaradás és a rendezvényekről távolmaradás ügyében telefonon javasol megkeresni.

   

 

 1. Előzetes javaslat fotópályázat megszervezéséről – Előadó Gilyán György

Az elnökség egyetértett azzal, hogy a jövő héten Filepné dr. Nagy Éva és Gyimesi Zsuzsanna vegyék fel a kapcsolatot az Orosz Kulturális Központ illetékes vezetőivel, és egyeztessék az „Oroszország” foto-pályázat megszervezésének lehetséges feltételeit.

 

 1. Tagsági kérdések, tagfelvételi kérelmek  - előadó Németh Tibor alelnök

Az Elnökség elfogadta az alelnök előterjesztését tagfelvételi javaslatról, és egyetértett Faragó András (ajánló: Vajda József) és Lanszki Natasa Mária (ajánló: Vajda Józsefné) belépési kérelmének elfogadásával.

                                                   

 1. Egyéb aktuális kérdések, javaslatok
 1. Az elnök tájékoztatott arról, hogy a Szegedi Andrea új tagtársunk által felajánlott könyveket a MOMBT átvette, és úgy döntött, hogy azokból a tagság válogathat alkalmas időpontban egyik őszi rendezvényünkhöz kapcsolódóan.

 

 

A MOMBT soron következő elnökségi ülését 2021. február 24-én 18.00 órakor tartja úgyszintén elektronikus konferencia formában az elnökségi tagok és a meghívottak részvételével.

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 20.08-kor lezárta.

 

Budapest, 2021. január 31.

Összeállította: Németh Tibor alelnök

Jóváhagyta: Gilyán György elnök

 

Vissza