Elnöki emlékezető 2022 09 22

Elnöki emlékezető 2022 09 22

Társaságunk Elnöknések minkarendje szerint 2022 09 22-én megtartotta esedéges ülését

Az ülésen megvitatott kérdéseket, ill. meghozott határozatokat az Emlékeztető tartalmazza:

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2022. szeptember 22-i tanácskozásáról (2022/4.)

 

A tanácskozás időpontja: 2022. szeptember 22. 16.03 óra

Helye: Nemzetek Háza, a Társaság székhelye, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1

Részt vettek:   

              Gilyán György elnök,

               Németh Tibor alelnök (on-line kapcsolódással)

Viczai Péter alelnök

Aranyossyné Szegedi Andrea elnökségi tag

Gyimesi Zsuzsanna elnökségi tag

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag

Meghívottként:

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke,

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Filepné Nagy Éva aktivista,

              Tömő Ákos az Ellenőrző Bizottság tagja

              Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

              Döbörhegyiné Tamás Éva aktivista

Kimentését kérte:

               Szaniszló Orsolya az Ellenőrző Bizottság tagja

 Wikhardt Péter főtitkár

 

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 16.03-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet, amelynek módosítására sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (6 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

n a p i r e n d:

1)A MOMBT 2022. október - 2023. március közötti programjai

Előadó: az elnök és a vezetés tagjai

 

2)  Jelölés a Nemzetek Háza Szövetség Elnökségébe

Előadó: az elnök

 

3)Tagfelvételi kérelem.

Előadó: Tömő Ákos, az Ellenőrző Bizottság tagja

 

4)  Egyéb időszerű témák Előadó: az elnök és a vezetés tagjai

 

Napirendi pontok megvitatása:

 

  1. A MOMBT 2022. október - 2023. március közötti programjai. Előadó: az elnök és a vezetés tagjai (az ülésig beérkezett programokra vonatkozó összeállításból kiindulva).

 

Az Elnökség megállapította, hogy 2022. I-IX. hónapjában az előirányzott rendezvények csaknem mindegyike megvalósult, szeptember végéig összesen 15 saját, illetve a Pannonia Rossica Műhellyel (PRM) közös  kulturális rendezvényre került sor. Emellett a PRM könyvklub és a filmklub havonta, a társasjáték klub esetenként tartott találkozókat.

 

Az Elnökség tartalmilag egyeztette a Társaság őszi-téli rendezvényi programját, amelyet a technikai-szervezési kérdések pontosítása után rövidesen közzétesz honlapján és elektronikus levélben megküld a Társaság tagjainak.

 

 

  1. Jelölés a Nemzetek Háza Szövetség Elnökségébe

Előadó: az elnök

Az elnök emlékeztette az ülés részvevőit, hogy a Fővárosi Törvényszék a civil társaságok alapszabályainak törvényességi ellenőrzése keretében, vonatkozó 2022. májusi végzésében tartalmilag 2 pontosítást írt elő a Nemzetek Háza Szövetség részére (alapszabályuk módosítása és az új alapszabály szerint új elnökség választása). Emiatt a szervezetnek rendkívüli közgyűlést kell tartania, erre 2022. szeptember 27-én kerül sor, ennek előkészítés keretében Jelölő Bizottság (JB) dolgozik a Nemzetek Háza Elnökségébe a tagszervezetek által javaslatba hozott jelöltek felmérésére. Erről a jelen ülésen az MOMBT Elnöksége is - egyhangúlag - kialakította javaslatát és ezt megosztotta az NH JB ülésen résztvevő tagjával.

 

 

  1. Tagfelvételi kérelem.

Előadó: Tömő Ákos, az Ellenőrző Bizottság tagja

Az Elnökség elfogadta az előterjesztést tagfelvételi javaslatról, és egyetértett Balazsin

Balázs (ajánló: Tömő Ákos) belépési kérelmének elfogadásával.

 

  1. Egyéb időszerű témák, ezek között:

                                                                                            

  1. Az elnök tájékoztatást adott arról, hogy magánszemélyek személyi jövedelemadójuk 1 %-ának megcímzésével 210 ezer forint utalásáról rendelkeztek a Társaság számára. Hírrel volt arról is, hogy a MOMBT a NEAN- KP-1/2022 pályázat keretében 130 ezer forint támogatást nyert.

 

  1. Az Elnökség az alelnöktől és a gazdasági felelőstől tájékoztatást kapott a taglétszám és a tagdíjfizetés alakulásáról.

 

  1. Az elnök méltatta a nyári időszakban a Társaság tevékenységének új irányait megvalósító kezdeményezéseket és ennek kapcsán külön megköszönte az ebben élenjáró vezetők és aktivisták munkáját. Így kiemelte a volt első szovjetunióbeli ösztöndíjasok élményeit feldolgozó interjúk készítését, a nyári kulturális csemegéket kínáló facebook sorozatot, valamint fontos hozzájárulásként értékelte, hogy a Társaság vezetői érdemben, konkrét programokat és bekapcsolódási lehetőségeket ajánlva válaszolnak a szervezet iránt érdeklődő leveleire, megkereséseire.

 

A MOMBT soron következő elnökségi ülését 2022. november első felében tartja személyes részvétellel, illetve elektronikus konferencia formában az elnökségi tagok és a meghívottak részvételével.

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 17.15- órakor lezárta.

 

Budapest, 2022. szeptember 30.

Összeállította: Gilyán György elnök

 

Letölthető PDF dokumentum:

Az ingyenesen letölthető Adobe Reader szoftverrel egyszerűen tekintheti meg, nyomtathatja ki a PDF-fájlokat.
Vissza