Elnöki Emlékeztető 2022.11.15.

Elnöki Emlékeztető 2022.11.15.

Elnökségünk munkarendjének megfelelően 2022. November 15-én megtartotta esedékes ülését.

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2022. november 15-i tanácskozásáról (2022/5.)

 

A tanácskozás időpontja: 2022. november 15. 16.15. óra

Helye: Nemzetek Háza, a Társaság székhelye, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1

Részt vettek:   Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök (on-line kapcsolódással)

Viczai Péter alelnök

Aranyossyné Szegedi Andrea elnökségi tag (on-line kapcsolódással)

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag

Meghívottként:

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke,

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Nagy Éva aktivista, korábbi elnökségi tag (on-line kapcsolódással)

Tömő Ákos az Ellenőrző Bizottság tagja

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

Szaniszló Orsolya az Ellenőrző Bizottság tagja

Döbörhegyiné Tamás Éva aktivista

Kimentését kérte:

 Gyimesi Zsuzsanna elnökségi tag

 Wikhardt Péter főtitkár

 

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 16.15-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet, amelynek módosítására sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (5 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

n a p i r e n d:

  1. Tagfelvételi kérelem. Előadó: Németh Tibor alelnök

                                                                                                                         

  1. A Társaság 2023. március végéig előirányzott programjainak megvalósításával

kapcsolatos teendők. Előadók: a vezetőség programokért felelős tagjai.

    

  1. Tagdíjfizetési helyzet. Előadók: Németh Tibor és Bodrogi Ferencné

 

  1. Pályázatokkal kapcsolatos feladatok. Előadó: Gilyán György

 

  1. Egyéb időszerű témák Előadó: az elnök és a vezetés tagjai

 

Napirendi pontok megvitatása:

 

  1. Tagfelvételi kérelem. Előadó: Németh Tibor alelnök

Az Elnökség elfogadta az előterjesztést tagfelvételi javaslatról – amelyet többen hozzászólásukkal alátámasztottak - és egyetértett Kulasák Noémi (ajánló: Tömő Ákos) belépési kérelmének elfogadásával.

 

       2) A Társaság 2023. március végéig előirányzott programjainak megvalósításával

kapcsolatos teendők. Előadók: a vezetőség programokért felelős tagjai

/a/Az Elnökség megvitatta és egyeztette az elnök és a tagok javaslatait a rendezvények tartalmára és szervezésére vonatkozóan. 

/b/Az elnök kérte a vezetőség tagjait, hogy legkésőbb 2023. január közepéig küldjék meg egymásak a 2023. augusztus végéig szóló rendezvényekre vonatkozó javaslataikat.  

 

 

     3)  Tagdíjfizetési helyzet. Előadók: Németh Tibor és Bodrogi Ferencné

         Az Elnökség megvitatta Németh Tibor és Bodrogi Ferencné beszámolóját, és megbízta

         Németh Tibor alelnököt azzal, hogy személyre szóló elektronikus levélben emlékeztesse és

         kérje  fel a tagdíjfizetéssel elmaradt tagtársakat az éves tagdíj befizetésére.

 

      

   4)  Pályázatokkal kapcsolatos feladatok. Előadó: Gilyán György

/a/  Az Elnök tájékoztatta a vezetést arról, hogy a MOMBT történetében első alkalommal     nyertes  pályázaton odaítélt  -  szerény - összeg  ( 130 ezer Ft.)  beérkezett az MOMBT  számlájára.

/b/ 2023-ra vonatkozó szakmai és működtetési pályázatunk – formai vizsgálata rendben lévőségének vissza-igazolása  után -  elbírálás alatt  BGA Zrt.-ben van. A pályázat elkészítésében és benyújtásában való hatékony munkájáért az elnök köszönetét fejezte ki Kara Györgyné könyvelőnknek,

Az elnök felkérte a pályázatokért közvetlenül felelős vezetőségi tagokat, hogy sürgősen és részletesen tanulmányozzák a központi és speciális pályázatok rendszerét, a meghirdetésre váró pályázatokat és a piacon jelenlévő pályázatíró cégek nem formális és formális ajánlatait és legkésőbb január végéig tegyenek javaslatokat az Elnökség részére.

 

5) Egyéb időszerű témák, ezek között

                                                                                            

  1. Az elnök felkérte a vezetés tagjait és az egyes rendezvényekért felelős tagtagtársakat, hogy a korábban kialakult jó gyakorlatnak megfelelően a rendezvényekről a MOMBT platformjain –így pl. a honlapon és facebook-oldalon is – adjanak tájékoztatást a MOMBT eseményeiről.

 

  1. Az elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy az állampolgárok SZJ Adója 1 %-ának felajánlásából - a NAV tájékoztatása szerint – több, mint  212 ezer forint érkezett a MOMBT támogatására. A MOMBT Elnöksége ezúton is köszönetét fejezi ki a nagyvonalú támogatóknak.

 

 

A MOMBT soron következő elnökségi ülését 2022. december első felében tartja személyes részvétellel illetve elektronikus konferencia formában az elnökségi tagok és a meghívottak részvételével.

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 17.12-kor lezárta.

 

Budapest, 2022. november 18.

Összeállította: Gilyán György elnök

 

Emlékeztető: http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/2022-11-15-eln-emlekezteto.pdf

Vissza