Elnökségi Ülés 2018.11.08

Elnökségi Ülés 2018.11.08

Társaságunk Elnöksége, munkatervének megfelelően, megtartotta esedékes ülését. Az Elnökségi ülés emlékezetetője az alábbiakban tekinhető meg:

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2018. november 8-i üléséről (2018/6.)

 

Az ülés kezdete: 2018.11.08.13 45 óra

Az ülés helye: Nemzetek Háza, a Társaság székhelye, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1.

Jelen vannak: Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök,

Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag,

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag,

Vajda József elnökségi tag

 

Meghívottként:

                        Dr. Nanovfszky György tiszteletbeli elnök,

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Gyimesi Zsuzsanna aktivista, állandó meghívott

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője 

 

Kimentését kérte:

Dr. Viczai Péter alelnök,

Wikhardt Péter főtitkár,

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke,

 

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 13.45-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet. A napirend módosítására korábban sem írásos sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (5 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

Napirend:

  1. A MOMBT 2018. II. félévi rendezvénytervében  előirányzott, 2019. februárig tervezett programok előkészítésével kapcsolatos feladatok teljesítése, javaslatok a 2019-es első féléves munkatervre.

Előadók: az Társaság elnöke és az egyes rendezvények felelősei (szóbeli előterjesztés);

  1. A MOMBT 2018. évi elnökségi határozataiból és munkadöntéseiből adódó feladatok végrehajtásának helyzete.

Előadók: az Elnökség adott feladatokért felelős tagjai;

  1. Egyéb, aktuális kérdések.

 

Napirendi pontok megvitatása:

 

  1. Az Elnökség Gilyán György elnök előterjesztésében megvitatta a MOMBT 2018. II. félévi rendezvénytervében  előirányzott, 2019. februárig tervezett programok előkészítésével kapcsolatos feladatok teljesítését. Az elnökség az alábbi változtatásokat hagyta jóvá:

 

1.1 A november 23-ára az ELTE BTK-án tervezett filmtörténeti előadás helyszíne a látogatottságtól függően megváltozhat a Szekfű Gyula könyvtár helyett a Ruszisztikai tanszék termére.

1.2. A november 29-i rendezvény címét a következők szerint pontosítjuk: Megemlékezés a nagy magyar tudósokról, Szent-Györgyi Albertről, a MOMBT alapító elnökéről és Neumann Jánosról - a Szent-Györgyi Alapítvány és a Nemzetek Háza közreműködésével.

 

1.3 A december 15-i évzáró rendezvényre Geréb Annát felkérjük a „Táncoló babák” filmrészlet kivetítésére és a „Dve Gitári” gitárduót egy fél órás fellépésre.

 

1.4. A MOMBT 2019-es első féléves munkatervére vonatkozó, a szokásos programokon túli érdemi javaslatokat az elnökség tagjai 2018. november 25-ig megküldik egymásnak, és az elnök, az általános alelnök és a főtitkár összeállítják a 2019. év őszéig javasolt rendezvényi program tervezetét, és megküldik véleményezésre az elnökség és az állandó meghívottak részére.

                                           

  1. Az Elnökség Gilyán György elnök előterjesztésében áttekintette a MOMBT 2018. évi elnökségi határozataiból és munkadöntéseiből adódó feladatok végrehajtásának helyzetét.

2.1. Kéri József, korábbi Alelnökünk könyv-hagyatéka gondozásának keretében a budapesti Orosz Kulturális Központ (OKK) igazgatója és a MOMBT elnöke 2018. november 8-án adományozási jegyzőkönyvet írtak alá 33 könyv átadásáról az OKK részére. A Nemzeti Színház és a Hévízi Orosz Közösség részére történő átadás folyamatban van.

2.2. Dragos László és Lászlóné könyvhagyatékát leányuk Dragos Anna felajánlotta a MOMBT-nek. Szilágyi György és Vajda József vállalták, hogy megnézik a hagyatékot és utána megteszik javaslatukat. Határidő: november 25.

2.3 A „Dialogorum” Magyar-Orosz Oktatási és Kulturális Alapítvánnyal 2018. október 9-én lefolytatott konzultáción többek között megállapodtunk arról, hogy kölcsönösen tájékoztatjuk egymást társaságaink programjairól és elképzeléseiről. A Dialogorum Alapítvány honlapján a MOMBT-t az „együttműködő szervezetek” között tünteti fel, és ugyanott elhelyezi rendezvényeinknek értesítőjét, meghívóját.

2.4. A Társaság honlapjának pontosításához szükséges anyagokat Németh Tibor alelnök előkészítette, de, sajnos, október közepétől kezdve olyan technikai probléma adódott a kiszolgáló rendszerben, ami nem teszi lehetővé a honlapunk szerkesztését. Azóta a Főtitkár és az Alelnök folyamatosan próbálkoznak a hiba elhárításával, de jelenleg a honlap még nem szerkeszthető.

2.5. Az önkéntes segítőkkel (aktivistákkal) kötendő megállapodások szövegét az Elnökség jóváhagyta (azzal, hogy a munkavégzés dokumentálására szolgáló Jelenléti ív pontosításra szorul - havi bontásban kell vezetni, és negyedévente benyújtani). Egyetértés volt abban, hogy a megállapodások az érintettekkel november végéig aláírásra kerülnek.

2.6. A Főtitkár által összeállított GDPR tájékoztató 1.0-ás változatával kapcsolatban az Elnökség részéről nem érkezett hozzászólás. A Főtitkár távollétében az elnökség a témát érdemben a soron következő ülésén tekinti át.

2.7.  Az Elnökség részére Németh Tibor alelnök és Wikhardt Péter főtitkár 2018. november 25-ig elkészítik és megvitatásra bocsátják a MOMBT Adatvédelmi Szabályzatának rövid, egyoldalas tervezetét.

2.8. Az Elnökség megállapította, hogy a MOMBT tagsági Belépési nyilatkozat a GDPR követelményinek megfelel, emellett úgy döntött, hogy személy igazolására vonatkozó dokumentum (ID) számának megadására nincs szükség, ezért az arra vonatkozó részt törölni kell a Belépési nyilatkozatból. Az eszerint módosított belépési nyilatkozat nyomtatványt a Főtitkár elhelyezi a MOMBT honlapján.

 

  1. Az Egyebek napirendi pont keretében Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag tájékoztatott az aktuálisan elérhető pályázatokról.

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 14.38-kor lezárta.

 

Budapest, 2018. november 20.

 

 

Összeállította: Németh Tibor alelnök

 

Jóváhagyta: Gilyán György elnök

 

Vissza