Elnökségi ülés 2019. december 03.

Elnökségi ülés 2019. december 03.

Munkatervének megfelelően Társaságunk Elnöksége 2019. december 03-án megtartotta esedékes ülését.

 

                        

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2019. december 3-i üléséről (2019/5.)

 

 

Az ülés kezdete: 2019.12.03. 17.05 óra

Az ülés helye: Nemzetek Háza, a Társaság székhelye, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1.

Jelen vannak: Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök,

Viczai Péter alelnök,

Wikhardt Péter főtitkár

Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag,

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag,

Vajda József elnökségi tag

Meghívottként:

Dr. Nanovfszky György tiszteletbeli elnök,

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke,

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Gyimesi Zsuzsanna aktivista, állandó meghívott

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

 

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 17.05-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet. A napirend módosítására korábban sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (7 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

Napirend:

 1. A MOMBT 2020.I. félévi rendezvényi programja (írásos előterjesztés)

Előadó: Gilyán György, elnök

 1. A Társaság jogelődje megalapítása 75. évfordulója megünneplésének előkészítése

Előadó: az elnök és a tárgyban korábban elfogadott munkamegosztás szerinti felelősök

 1. Különfélék

Napirendi pontok megvitatása:

 

 

 1. A MOMBT 2020.I. félévi rendezvényi programja

Az Elnökség előzetesen egyeztette és elfogadta a MOMBT saját szervezésű rendezvényeinek 2020. I. félévi programját az alábbiak szerint. Felkérte a rendezvények felelőseit, hogy a rendezvényi program végleges szövegezése érdekében az érintett előadókkal, közreműködőkkel egyeztessék és küldjék meg az elnök részére az általuk gondozott rendezvények pontosított megnevezését, illetve a tervben szereplő időpont megerősítését.

                                            

 

MOMBT 2020. I. félévi rendezvényterve

 

 

 

Időpont

 

A program megnevezése

Felelős szervezők

Január 16.

csütörtök 16.30

1) Az orosz családnevek” titkai”;

    Meghívott előadó: Osváth Gábor, a BGE és az ELTE oktatója

2)Az egyetemisták „Tatjána Napja” - köszöntése

Viczai Péter

 

Thuróczy Lászlóné, Gyimesi zsuzsanna

Február 20.

csütörtök 16.30

Tudósító voltam Moszkvában és Washingtonban

”Hortobágytól Szibériáig” könyvbemutató

Meghívott előadó: Csák Elemér újságíró

Nanovfszky György

Március 6.

péntek 17.00

Helyszín: Orosz Kulturális Központ

(Bp. Andrássy út 120.)

Nőnapi köszöntő:

Marina Cvetajeva zenés irodalmi est

magyar előadóművészek fellépésével

Gilyán György

Villányi Eszter

Április 16.

csütörtök 15.00

 

utána

MOMBT éves beszámoló közgyűlése

 

 

Orosz kül- és biztonságpolitika az új évezredben

Meghívott előadó: Dr. Tömösváry Zsigmond dandártábornok

Gilyán György

Németh Tibor

 

Vajda József

 

 

 

 

Május 14.

csütörtök 16.30

Finnugor gyökereink, rokonaink Oroszországban

vezető magyar finnugrista kutatók előadásában

Nanovfszky György

Gyimesi Zsuzsanna

Június 9.

kedd 16.00

Helyszín: Orosz Kulturális Központ

(Bp. Andrássy út 120.)

MOMBT alapítása 75. évforduló alkalmából emlékünnepség

Gilyán György

Németh Tibor

Vajda József

 

 1. A Társaság jogelődje megalapítása 75. évfordulója megünneplésének előkészítése

           Az Elnökség – 2019. május 19-i ülésén körvonalazott tartalmi elemek figyelembe                       vételével -  áttekintette a jubileum előkészítését, meghallgatta az elnök és a témafelelősök tájékoztatását annak helyzetéről. Ennek kapcsán döntött a jubileumi ünnepélyes megemlékezés időpontjának pontosításáról (2020.június 9. 16 óra) és pontosította az előkészítésben résztvevő elnökségi tagok, meghívottak munkamegosztását (a május 16-i elnökségi emlékeztetőben foglaltakhoz képest) az alábbiak szerint:

 1. meghívottak névsorának összeállítása: Nanovfszky György, Vajda József, Bodrogi Ferencné;
 2. VIP vendégek meghívása: Gilyán György, Vajda József;
 3. szervezési teendők pontosítása és forgatókönyve: Németh Tibor;
 4. kamara-kiállítás és/vagy alkalomhoz adekvát terem-dekoráció: Gyimesi Zsuzsanna, Filepné Nagy Éva;
 5. kulturális műsorral kapcsolatos szervezés: Gilyán György, Viczai Péter, Thuróczy Lászlóné;
 6. kitüntetési javaslatok összeállítása, egyeztetése: Gilyán György, Nanovfszky György, Vajda József

 

 1. Különfélék:

Filepné Nagy Mária Éva tájékoztatást adott arról, hogy az Elnökség által - levélszavazás útján – elfogadott tartalmú NEA pályázatot a kiíró által megadott határidő előtt benyújtottuk. A pályázatban kért teljes összeg elfogadása esetén az lehetőséget nyújtana az ott megjelölt összes program teljesítésére, kisebb támogatás esetén a pályázatban foglalt rendezvények számát és tartalmát vissza kell majd korrigálni. Az Elnökség jegyzőkönyvben jelezte köszönetét a Társaság könyvelőjének a pályázati anyag összeállításában nyújtott teljesítményéért.Az előadó ugyancsak tájékoztatást adott a 2020. májusig benyújtható Tempus pályázat körében – más szervezetekkel együttesen – elérhető lehetőségekről is és ennek kapcsán kérte az elnökségi tagokat érdekelt pályázati együttműködő partnerek megtalálásában.  

 1. 3.2. Thuróczy Lászlóné bejelentette, hogy a Kéri József könyvhagyatéka második csomagjának közcélú használatba-adásáról várhatóan a 2020. január 16-i rendezvény kezdetekor írjuk alá a vonatkozó adományozási megállapodást a Nemzeti Színházzal.
 2. 3.3. A Németh Tibor és Bodrogi Ferencné összefoglalta a MOMBT tagságának alakulásával, pénzügyeivel és a tagdíjfizetéssel kapcsolatos időszerű kérdéseket. Kiemelték, hogy a tagdíj-befizetési fegyelmet javítani szükséges, igaz várható, többen az évzáró rendezvényen fizetik be éves tagdíjukat. Az Elnökség elfogadta, hogy a könyvelő éves díjazását 100.000.-Ft/év összegre emeli (legutóbb 4 éve állapította meg a könyvelő díját az Elnökség, a könyvelő munkáját professzionálisan és megbízhatóan végezte).
 3. 3.4. Gilyán György tájékoztatás adott a rendes féléves programon felüli saját, vagy társszervezésű újabb rendezvényekről; így (az Orosz Kulturális Központtal együtt szervezett) december 5-i „Otráda”orosz egyházi leánykórus koncertről és ugyancsak Ő és Viczai Péter tájékoztattak (az önálló szervezésű) december 12-i ifjú üzletember fórumról. Németh Tibor és Viczai Péter pedig a féléves program szerint megvalósuló december 14-i évzáró, valamint a 2020. január 16-i „Az orosz családnevek titkai” rendezvények előkészítéséről.
 4. 3.5. Az Elnökség felkérte Vajda Józsefet, hogy képviselje a MOMBT-t a Magyarországon élő Oroszországi Honfitársak december 7-én 11 órakor kezdődő konferenciáján és tájékoztassa a meghívó szervezet képviselőit a MOMBT 2019.évi tevékenységéről és 2020.I. félévi várható programjairól.
 5. 3.6.Az Elnökség soron következő üléseit 2020. január 16-án 15.30 órakor (fő téma a MOMBT 75. jubileumra való felkészülés) és 2020. február 20-án 15.30 órakor (fő téma az áprilisi beszámoló közgyűlés dokumentum-tervezetei) tartja.

 

 1. Tagfelvételi kérelmek

Az Elnökség elfogadta Németh Tibor előterjesztését a tagfelvételi javaslatról, és egyetértett Karvai László (Ajánló: Gilyán György) és Martonné L’Auné Klarissza (Ajánló: Barna Gézáné) belépési kérelmének elfogadásával.

 

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 18.45-kor lezárta.

 

Budapest, 2019. december 05.

Összeállította: Wikhardt Péter főtitkár

Jóváhagyta: Gilyán György elnök

 

Vissza