Elnökségi ülés 2021 augusztus 16

Elnökségi ülés 2021 augusztus 16

Társaságunk Elnöksége 2021. augusztus 16-án megtartotta munkarendje szerinti ülését.

Az ülés jegyzőkönyvét itt tekinthető meg:

 

 

 

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     EMLÉKEZTETŐ

        az Elnökség 2021. augusztus 16-i (elektronikus konferencia formájában megtartott) tanácskozásáról (2021/7.)

 

A tanácskozás időpontja: 2021. augusztus 16-án 18.04-20.11 óra között

Helye: elektronikus térben                                                                  

Részt vettek:   Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök,

Viczai Péter alelnök

Gyimesi Zsuzsanna elnökségi tag

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag

Wikhardt Péter főtitkár

Meghívottként:

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke

Szaniszló Orsolya aktivista, az Ellenőrző Bizottság tagja

Tömő Ákos aktivista, az Ellenőrző Bizottság tagja

Filepné dr. Nagy Éva aktivista, korábbi elnökségi tag

Kimentését kérte:                                                        

Aranyossyné Szegedi Andrea elnökségi tag

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

Vajda József aktivista, korábbi elnökségi tag

 

Gilyán György elnök 18.04-kor megnyitotta az ülést.

Megemlékezett Nanovfszky György haláláról, emlékének a jelenlévők egy perces hallgatással adóztak. Az elnökség 6 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás valamint a távollévő elnökségi tag egyetértésével jóváhagyta Nanovfszky György volt tiszteletbeli elnök posztumusz kitüntetését Szent-Györgyi Éremmel. Az érem átadására a családdal történő egyeztetés szerint vagy a 75. évi jubileumi rendezvényen, vagy egy külön alkalommal kerül sor. A Társaság augusztus 26-i nyilvános rendezvényén emlékezik meg elhunyt tiszteletbeli elnökről és koszorúzik az augusztus 27-i gyászszertartáson.  

Az elnök megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet, amelynek módosítására sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (6 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

n a p i r e n d:

1) A 75. jubileumi rendezvények előkészítésével kapcsolatos időszerű kérdések, feladatok. Előadó: Gilyán György, Németh Tibor, Gyimesi Zsuzsanna.

2) Javaslat emlékfa ültetésre a jubileumhoz kapcsolódóan. Előadó: Thuróczy Lászlóné

3) A fotópályázat megvalósításának helyzete. Előadó: Gyimesi Zsuzsanna.

4) 2021. évi rendezvényi terv végrehajtásával kapcsolatos aktuális kérdések Előadók: a programokért felelősök.

5) Tagsági kérdések. Előadó: Németh Tibor

 

Napirendi pontok megvitatása:

  1. A 75. jubileumi rendezvények előkészítésével kapcsolatos időszerű kérdések, feladatok. Előadó: Gilyán György, Németh Tibor, Gyimesi Zsuzsanna.

 

Az Elnökség elfogadta az előadók beszámolóját, és megerősítette, hogy a járványügyi kilátások bizonytalansági körülményeinek figyelembevételével, ám a korábban elfogadott döntéseknek megfelelően folytatja a jubileumi rendezvények előkészítését, és 2021. augusztus végén, az akkor előrelátható helyzet alapján véglegesíti a 2021. szeptember 28-i rendezvényeket, és küldi szét meghívóit.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Az Elnökség megállapította, hogy a jubileumi rendezvények szervezése a korábbi elnökségi ülésen jóváhagyott a feladatterv szerint folyik.

Az Ünnepi Est papír alapú meghívójának második tervezetét Gyimesi Zsuzsanna elkészítette, és megküldte az elnökség részére véleményezésre. Ennek során az elnökség elfogadta, hogy ne egylapos hátoldalas, hanem négy oldalas, hajtogatott meghívó készüljön (ugyanúgy A/6-os méretben), amelyet valamennyi tagtárs illetve meghatározott külső meghívottak részére nemcsak elektronikus, hanem postai úton is megküldünk. (Gyimesi Zsuzsanna az így módosított változatot még az elnökségi ülés utáni este elkészítette és véleményezésre illetve nyomdai ajánlatkérés céljából megküldte.) A meghívandók jegyzékének összeállításához Gilyán György - az általa korábban összeállított lista alapján - az elnökségi tagok részvételét kérte. Az elnökség jóváhagyta 300 db papír alapú meghívó megrendelését.

 

Az Elnökség jóváhagyta a Szent-Györgyi Érem díjazottjait a 75. évi jubileumi rendezvényen, a Szent-Györgyi Albert Díszoklevél díjazottjait és a Jubileumi Oklevéllel kitüntetendő tagtársak névsorát.

 

Az elnökség felkéri Gyimesi Zsuzsanna elnökségi tagot, hogy a korábban átadott minták illetve a javaslattevők szöveges javaslatai alapján mielőbb készítse el az átadandó oklevelek terveit, és küldje meg az elnök és az általános alelnök részére.

 

 

Az elnökség felkéri Szaniszló Orsolya és Tömő Ákos aktivista tagtársakat, hogy a 2021. szeptember 28-i rendezvény regisztrációjának internetes elérhetőségét mielőbb alakítsák ki, és küldjék meg az elnök, az általános alelnök és a főtitkár részére, hogy az a meghívóval együtt kiküldhető legyen, illetve a továbbiakban kísérjék figyelemmel a regisztrációt, és a rendezvény előtt készítsék el a regisztráltak névsorát.

 

A feladattervünkben felsorolt többi feladat a későbbiekben, illetve a rendezvények előtti 1-2-3 hétben lesz aktuális.

 

  1. Javaslat emlékfa ültetésre a jubileumhoz kapcsolódóan. Előadó: Thuróczy Lászlóné

 

Thuróczy Lászlóné javasolta szeptember hónapban, a 75. évi jubileumi rendezvényeink keretében, még a központi rendezvények előtt emlékfa ültetését a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum udvarában (1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60). A részleteket egyezteti a technikum vezetőségével, és javaslatát a következő ülésre megtárgyalásra előterjeszti (lehetőleg előzetesen e-mailben megküldi a tagok részére).

  1. A fotópályázat megvalósításának helyzete. Előadó: Gyimesi Zsuzsanna.

Gyimesi Zsuzsanna beszámolt arról, hogy nincs újabb információ a fotópályázat ügyében. Az Orosz Kulturális Központban (OKK) személyi változások történtek, és szeptemberben sok program várható, ezért a kérdésről új egyeztetést folytat le a Központtal.

 

  1. 2021. évi rendezvényi terv végrehajtásával kapcsolatos aktuális kérdések Előadók: a programokért felelősök.

Az Elnökség áttekintette a 2021. évi rendezvény-terv megvalósítását. Júliusra betervezett rendezvény nem volt. Folyik az augusztus 26-i rendezvényünk szervezése „Ösztöndíjas lét a Szovjetunióban – az 1980-as években és előtte” - beszélgetés Solti Gabriellával „Ébredések” című könyve kapcsán. Tömő Ákos és Szaniszló Orsolya elkészítették a rendezvény plakátját, és a találkozót augusztus 10-én meghirdettük. Augusztusra további rendezvényt nem tervezünk.

 

Gyimesi Zsuzsanna tájékoztatott arról, hogy – rendezvénynaptárral összhangban - 2021. szeptember 6-án du. 14.00-16.00 között lesz az I. kultúrtörténeti séta a fővárosban „Budapest orosz vonatkozású emlékhelyei” címmel a MOMBT, az OKK és a RKMK együttes programjaként. A séta a Múzeum krt. 6-8-tól (Trefort kert díszkapu belső része) indul. Erről külön hirdetmény lesz közzétéve.

 

Gilyán György elnök tájékoztatott arról, hogy 2021. november 18-án 18 órakor lesz a beszélgetés Stier Gábor Oroszország-szakértővel „Oroszország a mai geopolitikai erőtérben” címmel.

 

  1. Tagsági kérdések. Előadó: Bodrogi Ferencné, Németh Tibor

A Bodrogi Ferencné pénztáros, gazdasági felelőstől az ülés előtt kapott tájékoztatás szerint 2021. július 31-ig újabb 13 fő tagtársunk rendezte tagdíját illetve tagdíj-elmaradását,  összesen 104 000 forint értékben.

Az Elnökség elfogadta az alelnök beszámolóját, és 6 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

 

AZ ELNÖKSÉG

7/2021. (VIII.16.) Eln. számú határozata

tagsági jogviszony megszűnésének megállapításáról

Az Elnökség – a hozzá beérkezett bejelentés alapján – megállapítja, hogy Nanovfszky György tiszteletbeli elnök tagsági jogviszonya az Alapszabály III. Cikk (7) bekezdés d) pontja alapján tagtársunk és tiszteletbeli elnökünk sajnálatos halálával megszűnt.

 

 

A MOMBT elnöksége következő elnökségi ülését 2021. augusztus 30-án, hétfői napon 18.00 órakor elektronikus konferencia formában tartja az elnökségi tagok és a meghívottak részvételével.

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 20.11-kor lezárta.

 

Budapest, 2021. augusztus 23.

Összeállította: Németh Tibor alelnök

Jóváhagyta: Gilyán György elnök

 

Jegyzőkönyv: http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/eln_emlekezteto_20210816_elektr.pdf

Vissza