Elnökségi Ülés 2024 01 18/25.

Elnökségi Ülés 2024 01 18/25.

Társaságunk  Elnöksége 2024.01.18/25  megtartotta munkarendje szerinti első ez évi ülését.

Az ülés Emlékeztetőjét itt tesszük közzé:

 

 

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2024. január 18-25-i (elektronikus konferencia formájában megtartott) tanácskozásáról (2024/1.)

 

A tanácskozás időpontja: 2024. január 18. 19.05-20.38-ig

                                         2024. január 25. 19-00-20.00-ig 

Helye: elektronikus térben

Részt vettek:    Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök

Viczai Péter alelnök

Wikhardt Péter főtitkár

Aranyossyné Szegedi Andrea elnökségi tag

Gyimesi Zsuzsanna elnökségi tag

Meghívottként:

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke

Tömő Ákos az Ellenőrző Bizottság tagja

Szaniszló Orsolya az Ellenőrző Bizottság tagja

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

Döbörhegyiné Tamás Éva aktivista

Kimentését kérte:

                        Juhász Erika, a szegedi MOMBT tagozat vezetője

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 19.05-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet, amelynek módosítására sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (6 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

n a p i r e n d:

 

 1.  Tagfelvételi kérdések. Előadó: Németh Tibor alelnök
 2. A 2024. április 12-i beszámoló és tisztújító közgyűlés előkészítésével összefüggő időszerű tennivalók. Előadó: Németh Tibor alelnök
 3. Javaslat a MOMBT 2024. tavaszi-őszi rendezvényi programjára. Előadó: Gilyán György elnök és Gyimesi Zsuzsanna, Thuróczy Lászlóné, Tömő Ákos a vezetőség tagjainak összesített javaslatai alapján.
 4. Egyéb időszerű témák 

 

Napirendi pontok megvitatása:

 

 1. Tagfelvételi kérdések. Előadó: Németh Tibor alelnök

Az Elnökség elfogadta az alelnök előterjesztését tagfelvételi javaslatokról, és egyetértett Benedekné Köves Hajnalka (ajánló: Bedő János), Dr. Dékány Sándor (ajánló: Gilyán György), Nagy László Sándor (ajánló: elnökség együttesen), Dr. Zachár János (ajánló: Makay László), Takács Noel István (ajánló: elnökség együttesen), Makai Andrea (ajánló: Gilyán György), Dr. Luksik Lilla (ajánló: Gilyán György) belépési kérelmének elfogadásával.

Az Elnökség elfogadta továbbá az alelnök beszámolóját egyes tagok tagsági viszonyának megszűnéséről és 6 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

 

 

AZ ELNÖKSÉG

1/2024. (I.18-25.) Eln. számú határozata

tagsági jogviszony megszűnésének megállapításáról

Az Elnökség – a hozzá beérkezett bejelentések alapján – megállapítja, hogy Dauphin Berta, Dr. Haas Péter és Kalocsai Berecz Gabriella tagsági jogviszonya az Alapszabály III. Cikk (7) bekezdés a) pontja alapján a tagtársak kilépésével megszűnt.

 

 1. A 2024. április 12-i beszámoló és tisztújító közgyűlés előkészítésével összefüggő időszerű tennivalók. Előadó: Németh Tibor alelnök

Az elnökség elfogadta az alelnök beszámolóját, és 6 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással meghozta a következő határozatot:

AZ ELNÖKSÉG

2/2024. (I.18-25.) Eln. számú határozata Közgyűlés összehívásáról

 

Az Elnökség az Alapszabály V. Cikk (2) bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Társaság idei éves beszámoló és egyben tisztújító Közgyűlését 2024. április 12-én 16.00 órai kezdettel összehívja a 2023. évi beszámolók jóváhagyása és Társaság új elnökségének megválasztása céljából. A Közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye: Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1. Amennyiben a Közgyűlés a fenti időpontban nem lenne határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlést ugyanaznap, ugyanazon a helyszínen 16.15 órai kezdettel hívja össze.

 

Az Elnökség megválasztotta a jelölőbizottságot az alábbi összetételben: jelölőbizottság elnöke: Döbörhegyiné Tamás Éva; jelölőbizottság tagjai: Kemenes Mihály  és Makay László. Az Elnökség felkéri a jelölőbizottságot a Társaság tagjainak értesítésére a jelölési időszak megnyitásáról.

 

A Közgyűlés dokumentumainak előkészítésére (kivéve az EB és az Alapítvány beszámolóit) Németh Tibor alelnök kapott felkérést. Az Elnökség egyeztette, hogy az éves beszámolások eddigi formáját megtartva az elnökség tagjai 2024. február 15-ig megküldik a Közgyűlés elé kerülő anyagok elkészítéséhez szükséges kiegészítéseiket, részanyagaikat az elvégzett tevékenységükről, rendezvényekről az alábbiak szerint:

 • A Társaság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolója és annak részeként az Elnökség 2023. évi jelentése;
 • A Társaság 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló és a Társaság 2024. évi költségvetés tervezete;
 • A Társaság 2023. évi egyszerűsített beszámolója és a közhasznúsági mellékletet.

Az Elnökség egyben felkérte

 • az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy az EB 2023. évi beszámolóját készítse el, és ismertesse a Társaság Közgyűlésén;
 • a Szent-Györgyi Alapítvány Kuratóriumát, hogy 2024. február 15-ig küldjön a Társaságnak, mint Alapítónak átfogó, elemző beszámolót szervezetük 2023. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról, pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint az általuk szükségesnek ítélt javaslatokról az Alapító által meghozandó tartalmi, szervezeti, személyi döntések előkészítése céljából.

 

Az Elnökség egyetértett azzal, hogy a Közgyűlés a Társaság tagdíját 2024. évben változatlanul 5000 Ft összegben állapítsa meg.

 

 1. Javaslat a MOMBT 2024. tavaszi-őszi rendezvényi programjára. Előadók: Gyimesi Zsuzsanna, Thuróczy Lászlóné és Tömő Ákos.

 

Az elnökség egyeztette és jóváhagyta a Társaság 2024. első félévi programtervét a melléklet szerint.

Az elnökség egyetértett azzal, hogy a 2024. évre vonatkozó további ötleteiket, indítványaikat a vezetőség tagjai folyamatosan megküldik egymásnak.

 

 1. Egyéb időszerű témák 

 

Az elnök rövid tájékoztatást adott a következő témákról:

 

a)A MOMBT vezetésének több tagja részt vesz február közepén azon a kerekasztal konferencián, amely I Péter Cár II. Rákóczi Ferenc Fejedelemhez akkreditált nagykövetének emlékére kerül megrendezésre február közepén Budapesten.

 

b)Annak érdekében, hogy a MOMB Társaságnál érdeklődőknek megfelelő tájékoztatást tudjunk adni, a MOMBT információt kapott arról, hogy a 2024. márciusában Szocsiban megrendezésre kerülő Világ Ifjúsági Találkozóra regisztrált  magyarországi jelentkezők közül a meghívást elnyerők  január végéig kapják meg a visszaigazolást saját mail-címükre.

 

x x x

 

A MOMBT soron következő elnökségi ülését várhatóan 2024. február 29-én 18.00-kor tartja úgyszintén elektronikus konferencia formában az elnökségi tagok és a meghívottak részvételével.

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 2024. január 25-én 20.00-kor lezárta.

 

Budapest, 2024. január 29.

Összeállította: Németh Tibor és Gilyán György

 

 

Melléklet. a MOMBT 2024. I. félévi programjai

 

Vissza