Elnökségi ülés 2024 02 29

Elnökségi ülés 2024 02 29

Elnökségünk 2024.02.29. ülésének Emlékeztetője az ajábbiakban tekinthető meg.

 

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2024. február 29-i (elektronikus konferencia formájában megtartott) tanácskozásáról (2024/2.)

 

A tanácskozás időpontja: 2024. február 29. 18.36-19.28-ig

                                                                                        

Helye: elektronikus térben

Részt vettek:    Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök

Viczai Péter alelnök

Wikhardt Péter főtitkár

Gyimesi Zsuzsanna elnökségi tag

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag

Meghívottként:

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke

Tömő Ákos az Ellenőrző Bizottság tagja

Szaniszló Orsolya az Ellenőrző Bizottság tagja

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Kimentését kérte:

Aranyossyné Szegedi Andrea elnökségi tag

                      Juhász Erika, a szegedi MOMBT tagozat vezetője

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

Döbörhegyiné Tamás Éva aktivisa, a Jelölő Bizottság elnöke

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 18.36-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet, amelynek módosítására sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (6 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

n a p i r e n d:

 

 1.  Az április 12-i beszámoló és tisztújító közgyűlésre az Elnökség által benyújtandó dokumentumok megvitatása és jóváhagyása. Előadó: Németh Tibor alelnök
 2. Információcsere a Társaság rendezvényi programjának végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről.
 3. Egyéb időszerű kérdések

 

Napirendi pontok megvitatása:

 

 1. Az április 12-i beszámoló és tisztújító közgyűlésre az Elnökség által benyújtandó dokumentumok megvitatása és jóváhagyása. Előadó: Németh Tibor alelnök

Az Elnökség januári 2/2024. (I.18-25.) Eln. Számú határozatában már döntött arról, hogy az Alapszabály V. Cikk (2) bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Társaság idei éves beszámoló és egyben tisztújító Közgyűlését 2024. április 12-én 16.00 órai kezdettel összehívja a 2023. évi beszámolók jóváhagyása és Társaság új elnökségének és Ellenőrző Bizottságának megválasztása céljából. A Közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye: Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1. Amennyiben a Közgyűlés a fenti időpontban nem lenne határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlést ugyanaznap, ugyanazon a helyszínen 16.15 órai kezdettel hívja össze.

Az Elnökség elfogadta az alelnök beszámolóját a Közgyűlésre benyújtandó dokumentumokról, és 6 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

AZ ELNÖKSÉG

3/2024. (II. 29.) Eln. számú határozata

2024. április 12-re összehívott beszámoló és tisztújító Közgyűlés napirendjének megállapításáról

 

Az Elnökség egyetért azzal, hogy a Közgyűlés az alábbi napirenddel kerüljön összehívásra:

 

1. Beszámoló az Elnökség 2023. évi működéséről, a Társaság 2023. évi tevékenységéről

2. Beszámoló a Társaság 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2024. évi költségvetés megállapítására

3. Az Ellenőrző Bizottság 2023. évi beszámolója

4. Az új elnökség és az ellenőrző bizottság megválasztása

Az alelnök ismertette az előzetesen az Elnökségnek megküldött és egyeztetett előterjesztéseket, majd az Elnökség nyílt szavazással, 6 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

AZ ELNÖKSÉG

4/2024. (II.29.) Eln. számú határozata

a beszámoló és tisztújító Közgyűlésre benyújtandó elnökségi előterjesztések jóváhagyásáról

1.  Az Elnökség jóváhagyja a 2024. április 12-i beszámoló Közgyűlésre az Elnökség nevében benyújtandó következő előterjesztéseket:

 

- Beszámoló az Elnökség 2023. évi működéséről és a Társaság 2023. évi tevékenységéről,

- Beszámoló a Társaság 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2024. évi költségvetés megállapítására.

 

Az elnök a Jelölő Bizottság (JB) távol lévő elnöke megbízásából tájékoztatást adott arról, hogy az április 12-i tisztújító közgyűlés előkészítéseként a JB megkezdte és folytatja a tagság véleményének és javaslatainak felmérését, amelyről a közgyűlésen tesz jelentést (illetve szükség szerint még április 12. előtt tájékoztatja az Elnökséget).

 

 1. Információcsere a Társaság rendezvényi programjának végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről.
 1. Az Elnökség köszönetét fejezte ki a szervezőknek a január 26-i Tatjána-napi kamarabál, a február 1-jei gasztrotúra és a február 9-i nőtörténeti szimpózium magas színvonalú megrendezéséért.
 2. Szükségesnek tartotta, hogy a továbbiakban a Társaság – különösen a nagy létszámú - rendezvényein a részvevők következetes és pontos (előzetes illetve) helyszíni regisztrációját (név, telefonszám vagy e-mail cím, társaság tagja, vagy annak meghívottja feltüntetésével).
 3. Az Elnökség sajnálattal vette tudomásul, hogy az ELTE február 20-án délelőtt arról értesítette a MOMBT-t, hogy az aznap délutánra tervezett ELTE – MOMBT közös rendezvény, a Farkas Ádám: „Az MSZMT története 1945-1948” könyv bemutatója a moderátor megbetegedése (illetve a szerző emiatti visszalépése) miatt elmarad; az ELTE tájékoztatása szerint a bemutatót később tervezikmegtartani.
 4. A júliusig terjedő I. félévi rendezvényi tervet illetően az elnök jelezte, hogy a május 16-ra tervezett rendezvény ( „ Lenin tegnap és ma” beszélgetés a történet-tudomány dilemmáiról Krausz Tamás professzorral) az előadó kérésére május 28-án kedden 17 órától kerül megtartásra.

 

 

 1. Egyéb időszerű témák.

 

          Az elnök tájékoztatás adott még a következőkről:

 • A Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2024. című pályázati kiírásra beadott, NEAO-KP-1-2024/2-000002 számú pályázatunk elbírálásáról február 8-án a következő értesítés kaptuk:” Ezúton értesítjük, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégiuma által 2023.10.02-án közzétett, „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2024.” című pályázati kiírására benyújtott pályázata elutasításra került. Az elutasítás indoka: A rendelkezésre álló szabad előirányzatra tekintettel a pályázat nem támogatható. Az elnök kérte a vezetés tagjait további pályázati lehetőségek feltárására és pályázatok benyújtására.
 • Február 22-én a Jeszenyin Kör, a MOMBT szegedi tagozata megtartotta féléves program-egyeztető megbeszélését. A Kör programjaira a MOMBT meghívást fog kapni, a szegedi tagozat meghívást kapott a Társaság I. félévi programjaira.
 • Február 10-én az Orosz Kulturális Központban tartották a március 1.-7. között Szocsiban megrendezésre kerülő Világ Ifjúsági Találkozó (VIT) magyar részvevőinek ismerkedő, felkészítő megbeszélését. A Magyarországról jelentkezett (35 év alatti) fiatalok közül a meghirdetett szempontrendszer szerint kiválasztott 25 (szinte kizárólag diplomás, nyelveket beszélő) fiatal szakemberből álló ifjúsági delegáció február 29-én megérkezett a helyszínre.

 

           

x x x

 

A MOMBT elnöksége következő ülését várhatóan a Közgyűlés után tartja az elnökségi tagok és a meghívottak részvételével, illetve szükség esetén a Közgyűlést megelőzően - elektronikus konferencia formában - 2024. március végén vagy április elején.

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 2024. február 29-én 19.28-kor lezárta.

 

Budapest, 2024. március 7.

Összeállította: Németh Tibor és Gilyán György

 

Vissza