Elnökségi Ülés az e-térben; 2020. november 03-án

Elnökségi Ülés az e-térben; 2020. november 03-án

Munkatervének megfelelően Társaságunk Elnöksége 2020. november 03-án megtartotta esedékes ülését, a járványhelyzet miatt teljesértékű videókonferencia formájában.

 

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2020. november 3-i (elektronikus konferencia formájában megtartott) tanácskozásáról (2020/6.)

 

A tanácskozás időpontja: 2020.november. 03.

Helye: elektronikus térben

Részt vettek:    Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök,

Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag,

Vajda József elnökségi tag

Wikhardt Péter főtitkár

Meghívottként:

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke,

Gyimesi Zsuzsanna aktivista, állandó meghívott

Kimentését kérte:

Viczai Péter alelnök,

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

 

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 18.21-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet, amelynek módosítására sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (6 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

n a p i r e n d:

 

 1. Az MOMBT 2020.II.félévi rendezvényi programjával kapcsolatos aktuális kérdések. Előadó: Gilyán György elnök
 2. Tagsági kérdések
 3. Egyéb aktuális kérdések, javaslatok

 

Napirendi pontok megvitatása:

 

 1. Az MOMBT 2020.II.félévi rendezvényi programjával kapcsolatos aktuális kérdések. Előadó: Gilyán György elnök

 

 1. Az elnökség egyetértett azzal az elnöki javaslattal, hogy - amennyiben addig nem történik ezt megtiltó kormányzati (hatósági) rendelkezés - akkor a november 5-re tervezett „A budapesti Fiumei úti Temető orosz vonatkozásai c.” vezetett sírkerti sétát személyes fizikai részvétellel, a többi tervezett rendezvényt pedig online konferencia formájában tartsák meg, illetve a bizonytalan Covid-járvány kilátásokra tekintettel a MOMBT évzáró baráti találkozójára idén ne kerüljön sor.
 2. Az elnökség felkérte Vajda József elnökségi tagot, hogy Dr. Tömösváry Zsigmond dandártábornok meghívott előadóval egyeztesse a november 19-re tervezett „Az OF biztonságpolitikája az új évezredben” c. előadás online történő megtartásának lehetőségét illetve a pontos kezdési időpontot.
 3. Az elnökség egyetértett azzal, hogy a MOMBT 2021. tavaszi, illetve távolabbi terveiben továbbra is szerepeljen a zirci Reguly Antal múzeum, illetve az elnök új javaslataként a Tihanyi Apátság meglátogatása.
 4. Az elnökség nagyra értékelte a Gyimesi Zsuzsanna és az ELTE hallgatói által (az MOMBT egyes aktivistái közreműködésével is) a Társaság alapításának 75. évfordulójára összeállított jubileumi kiállítást, és köszönetét fejezte ki az alkotóknak. Felkérte az elnökség tagjait és az aktivistákat, hogy folytassák a kutatómunkát, és maguk is újabb dokumentumokkal, anyagokkal, saját visszaemlékezésekkel gazdagítsák a kiállítási anyagot, tekintettel arra is, hogy 2021. júniusában bővített tartalommal a tárlat újra-megnyitását tervezzük.
 5. Az elnökség egyetértett Tamás István javaslatával, hogy elektronikus úton tájékoztassuk egymást a tudomásunkra jutott érdekes, orosz vonatkozású kulturális programokról. Ez a gyakorlat jelenleg is megvolt, de a mostani járványhelyzetben fokozott jelentőséggel bír. A teljes (elektronikusan elérhető) tagságot megcélzó tájékoztatás az elnök láttamozása után kerüljön a honlapra.

 

 1. Tagsági kérdések

Előadó: Németh Tibor alelnök

Az Elnökség elfogadta az alelnök előterjesztését tagfelvételi javaslatról, és egyetértett Aranyossyné Szegedi Andrea (ajánló: Gilyán György) belépési kérelmének elfogadásával.

 

 1. Egyéb aktuális kérdések, javaslatok

 

 1. Az elnök tájékoztatást adott arról, hogy a Nemzetek Háza vezetősége új választás kiírása helyett a járvánnyal kapcsolatos rendkívüli intézkedésként a tagszervezetek szavazás formájában történő hozzájárulását kérte a Nemzetek Háza vezetősége decemberben lejáró mandátumának egy évvel történő meghosszabbításához. A MOMBT vezetősége a kérést támogatta, és felkérte az elnököt, hogy a kérdésben „igen”-nel szavazzon.
 2. Az elnök tájékoztatást adott arról, hogy Aranyossyné Szegedi Andrea idegenforgalmi és útikönyv gyűjteménye egy részét szeretné a MOMBT-nek adományozni. Ennek egyeztetése céljából a 2020. november 9-i héten Filepné dr. Nagy Éva, Thuróczy Lászlóné és Vajda József elnökségi tagokkal együtt látogatást tesznek az adományozónál.

 

Az elnökség köszönetet mondott Wikhardt Péter főtitkárnak az elnökségi ülés elektronikus konferencia formájában történt hatékony megszervezéséért.

 

A MOMBT soron következő elnökségi ülését várhatóan 2020. december második hetében tartja úgyszintén elektronikus konferencia formában az elnökségi tagok és a meghívottak részvételével.

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 18.52-kor lezárta.

 

Budapest, 2020. november 4.

Összeállította. Németh Tibor alelnök

Jóváhagyta: Gilyán György elnök

            

 

 

Vissza