Emlékeztető az Elnökség 2021. április 7-i tanácskozásáról

Emlékeztető az Elnökség 2021. április 7-i tanácskozásáról

Elnökségünk - immár szokásos módon - az e-térben megtartotta munkaterve szerinti esedékes ülését.

 

 

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2021. április 7-i (elektronikus konferencia formájában megtartott) tanácskozásáról (2021/3.)

 

A tanácskozás időpontja: 2021. április 7. 19.30

Helye: elektronikus térben

Részt vettek:   Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök,

Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag

Vajda József elnökségi tag

Wikhardt Péter főtitkár

Meghívottként:

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke,

Gyimesi Zsuzsanna aktivista, állandó meghívott

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

Döbörhegyi Éva aktivista, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke

Kimentését kérte:                                                        

Viczai Péter alelnök

Nanovfszky György tiszteletbeli elnök

 

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 19.37-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet, amelynek módosítására sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (6 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

n a p i r e n d:

 

  1. Konzultáció a 2021. április 14-i beszámoló és tisztújító közgyűlés tartalmi és technikai előkészítéséről - előadók: Németh Tibor, Wikhardt Péter, Filepné Nagy Éva Mária
  2. Konzultáció a MOMBT 2021. évi rendezvényi programjának pontosításáról, ideértve a jubileumi rendezvények lehetőségéről, a fotópályázatról és egyéb programokról - előadók: Gilyán György, Filepné Nagy Éva Mária,  Gyimesi Zsuzsanna és a tervezett program-pontokért felelősök
  3. Egyebek

 

Napirendi pontok megvitatása:

 

  1. Konzultáció az április 14-i beszámoló és tisztújító közgyűlés tartalmi és technikai előkészítéséről - előadók: Németh Tibor, Wikhardt Péter, Filepné Nagy Éva Mária

 

Az Elnökség elfogadta az alelnök, a főtitkár és a Jelölőbizottság elnökének beszámolóját:

A közgyűlés beszámolási részét érintő anyagokat 2021. március 2-án a Tagtársak részére megküldtük, és a MOMBT honlapjára feltettük a közgyűlés kitűzését tartalmazó meghirdető levéllel együtt. A Jelölőbizottság elvégezte munkáját, és 2021. március 20-án elkészítette jelentését, amelyet 2021. március 25-én szintén megküldtünk a Tagtársak részére, és feltettünk a honlapra az elektronikus szavazás koordinátáit is tartalmazó levéllel együtt. Egyúttal az elektronikus szavazást megnyitottuk, az elnökségi ülés napjáig a szerverre 32 szavazat érkezett. Előkészítettük a közgyűlési online kapcsolódás (2021. április 14-én 18.00-tól 19.30-ig) koordinátáit és a részvételre, véleménynyilvánításra és szavazásra ösztönző második felkérő levelet és 2021. április 8-án megküldtük a tagok részére.  Felkészült munkájára az Elnökség által a közgyűlési dokumentumok szavazási eredményeinek megállapítására felkért Szavazatszámláló Bizottság (elnök: Döbörhegyi Éva, tagok: Kemenes Mihály és Komáromi József). A Szavazatszámláló Bizottság elnökét, Döbörhegyi Éva Tagtársat meghívtuk az Elnökség jelen tanácskozására. A Szavazatszámláló Bizottság 2021. április 15-én végzi munkáját, amelynek eredményéről aznapi határidővel elektronikus úton (e-mail formájában) tájékoztatja az elnökséget. Az elektronikus szavazás során valamilyen objektív vagy szubjektív hiba folytán elfordulhat, hogy egy Tagtárstól több szavazólap is beérkezik. Az Elnökség elfogadta, hogy ebben az esetben a feldolgozásnál csak az időrendben első, legteljesebben kitöltött (vagyis nem elrontott) szavazólapot kell érvényesként figyelembe venni, a többit érvénytelenkén kell számba venni.

 

  1. Konzultáció a MOMBT 2021. évi rendezvényi programjának pontosításáról, ideértve a jubileumi rendezvények lehetőségéről, a fotópályázatról és egyéb programokról - előadók: Gilyán György, Filepné Nagy Éva Mária,  Gyimesi Zsuzsanna és a tervezett program-pontokért felelősök

 

Az Elnökség áttekintette a 2021. évi rendezvény-terv megvalósítását. Megállapította, hogy a  március végéig tervezett rendezvények rendben megvalósultak, és jól halad az április 14-i közgyűlés előkészítése. A járványhelyzet hullámzása, megítélésének, az előrejelzéseknek ellentmondásossága és az ezzel összefüggő korlátozások kilátásai miatt a zárt téri rendezvények tervezését még  nem lehet tovább pontosítani. Ezért még mindig nem lehetett döntést hozni a jubileumi rendezvények időpontjáról, illetve esetleges más, május utáni, így II. félévi zárt téri programokról. Célszerűnek tartja ugyanakkor, hogy a május-szeptember közötti online vagy szabadtéri rendezvények előkészítését a szervezők kezdjék meg, s ezek közül a szabadtériket a járványhelyzet enyhülése esetén megfelelő időpontban  véglegesíteni lehet. Az ELTE Ruszisztikai Központtal és az Orosz Kulturális Központtal tervezett fotópályázat szervezése folyamatban van.

 

  1. Egyebek
  1. Az elnökség egyetértett a Jurij Gagarin űrrepülése 60. évfordulójáról történő megemlékezés tartalmi elemeivel a Társaság honlapján.
  2. Az elnökség tájékoztatást kapott arról, hogy a Társaság elnöke

                        - a szervezet nevében  levélben köszöntötte T.A.Sztanyiszlavov új magyarországi orosz nagykövetet;

- egy bővebb tematikájú prezentáció keretében tájékoztatta az Orosz Nyelvtanárok Magyarországi Egyesületének taggyűlését a MOMBT kulturális tevékenységéről is;

- átvette az Orosz Kulturális Központ könyvadományát a MOMBT részére.

 

A MOMBT elnöksége következő elnökségi ülését 2021. április 27-én, kedden 18.00 órakor elektronikus konferencia formában tartja az elnökségi tagok és a meghívottak részvételével (előzetes tervezett időpont).

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 20.24-kor lezárta.

 

Budapest, 2021. április 11.

Összeállította: Németh Tibor alelnök

Jóváhagyta: Gilyán György elnök

 

Továbbiak:

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/2021-04-09-eln-emlekezteto-vegleges.pdf

Vissza