Emlékeztető az Elnökség 2021. november 17 e-üléséről

Emlékeztető az Elnökség 2021. november 17 e-üléséről

 

Társaságunk elnöksége 2021. november 17-én megtartotta munkarend szerinti ülését - ismét ez e-térben

 

 

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2021. november 17-i (elektronikus konferencia formájában megtartott)

tanácskozásáról (2021/9.)

 

A tanácskozás időpontja: 2021. november 17-én 18.04-19.47 óra között

Helye: elektronikus térben                                                                  

Részt vettek:  Gilyán György elnök

          Németh Tibor alelnök

                    Aranyossyné Szegedi Andrea elnökségi tag

          Gyimesi Zsuzsanna elnökségi tag

          Thuróczy Lászlóné elnökségi tag

          Wikhardt Péter főtitkár

             Meghívottként:

          Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke

          Szaniszló Orsolya aktivista, az Ellenőrző Bizottság tagja

          Tömő Ákos aktivista, az Ellenőrző Bizottság tagja

                     Filepné dr. Nagy Éva aktivista, korábbi elnökségi tag

          Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

          Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

          Döbörhegyiné Tamás  Éva, aktivista

 Kimentését kérte:

         Viczai Péter alelnök

        

Gilyán György elnök 18.04-kor megnyitotta az ülést. Az elnök a jelenlévők nevében is köszöntötte a születésnapját a napokban ünneplő Gyimesi Zsuzsanna elnökségi tagot és Viczai Péter alelnököt, megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet, amelynek módosítására sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (6 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

n a p i r e n d:

  1. Elgondolások a MOMBT 2022. I. félévi programjaira (akár kora őszig kitekintéssel).

Előadók: a vezetés tagjai

  1. A MOMBT 2021. novemberi és decemberi programjaival kapcsolatos teendők. Előadók:

Gilyán György, Németh Tibor, Bodrogi Ferencné

  1. A Nemzetek Háza beszámoló-tisztújító közgyűlésével kapcsolatos kérdések.

Előadó: Gilyán György

4)  Tagdíjfizetés helyzete és további teendők. Előadó: Németh Tibor és Bodrogi Ferencné

5)  Tagfelvétel. Előadó: Németh Tibor

6)  Egyéb időszerű témák.

 

Napirendi pontok megvitatása:

 

  1. Elgondolások a MOMBT 2022. I. félévi programjaira (akár kora őszig kitekintéssel).

      Előadók: a vezetés tagjai

      

     Gilyán György elnök előzetesen megküldött, valamennyi eddig beérkezett program-javaslatot tartalmazó

     összesítése alapján az elnökség és a meghívottak kiválasztották a megvalósításra javasolt rendezvényeket

   Az elnökség felkérte a téma-felelősöket, hogy 2021. december 15-ig egyeztessenek az

    előadókkal, és határozzák meg a programok megvalósításának tervezett időpontját. Az elnökség felkérte Aranyossyné Szegedi Andrea elnökségi tagot, hogy a beérkezett javaslatok összesítésével készítse el a

     MOMBT 2022. évi munkatervének tervezetét, amelyet a kibővített Elnökség elektronikus úton véglegesít.

 

2) A MOMBT 2021. novemberi és decemberi programjaival kapcsolatos teendők. Előadók:

Gilyán György, Németh Tibor, Bodrogi Ferencné

 

Az elnökség egyetértett azzal, hogy – amennyiben a járvány-helyzet megengedi - a novemberre-decemberre előirányzott rendezvényeket a tervezett formában megtartják a MOMBT székházában: november 18. csütörtök 17.00 „Oroszország a mai geopolitikai erőtérben” - beszélgetés Stier Gábor Oroszország-szakértővel, valamint december 11. szombat 14.00 - MOMBT évzáró baráti találkozója.

 

3) A Nemzetek Háza (NH) beszámoló-tisztújító közgyűlésével kapcsolatos kérdések

Előadó: Gilyán György

 

A „Nemzetek Háza” Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége, amelynek a MOMBT is tagja, 2021. december 1-én tartja beszámoló-tisztújító közgyűlését. A közgyűlésen társaságunk elnöke vesz részt. A MOMBT elnökségének véleménye szerint fontos, hogy ernyő-szervezetünk munkája és gazdálkodása a jogszabályoknak megfelelő, stabil, átlátható, kiszámítható legyen. Döbörhegyi Éva tagtársunk, a tisztújító közgyűlés jelölőbizottságának elnöke beszámolt arról, hogy az NH  tag-társaságok részéről Gilyán György és Döbörhegyi Éva kaptak jelölést. A MOMBT elnöksége javasolta Tamás Istvánt jelölni az NH Ellenőrző Bizottságába, valamint Döbörhegyiné Tamás Évát az NH Elnökségébe.

A jelölést mindketten elfogadták.

 

  1. Tagdíjfizetés helyzete és további teendők. Előadó: Németh Tibor és Bodrogi Ferencné

A Bodrogi Ferencné pénztáros, gazdasági felelős tájékoztatást adott arról, hogy összesítette a 2021. évi tagdíj-befizetéseket az október 29-i állapot szerint. Eddig 15 tagtársunk nem rendezte tagdíj-tartozását illetve 2021. évi tagdíját. Németh Tibor elmondta, hogy az érintettek közül 9 tagtárs szóban ígéretet tett a befizetésre, illetve néhányan közülük már meg is tették azt. A többiek részére ismételt emlékeztető felkérést küldünk - további szándékuk év végéig történő közlésére való felhívással (a korábbi felkérés dátuma: 2021. július 27.).

 

  1. Tagfelvétel. Előadó: Németh Tibor

Az Elnökség elfogadta az alelnök előterjesztését tagfelvételi javaslatról, és egyetértett Kerekes Lajos (ajánló: Németh Tibor) és Dr. Kovács Tamás (ajánló: Gilyán György) belépési kérelmének elfogadásával.

 

6)  Egyéb időszerű témák.

- Gilyán György elnök tájékoztatott arról, hogy Schleining Andrej, oroszországi születésű üzletember Szegeden területi csoportot szeretne létrehozni, amelynek tagjai mihozzánk, a MOMBT központi szervezetéhez kívánnak belépni és Szegeden tevékenykedni. Az Elnökség a tájékoztatást elfogadta, a kezdeményezés megvalósítását támogatja.

- Gilyán György elnök tájékoztatott arról, hogy a Szent-Györgyi Albert Alapítvány értesítést kapott kisösszegű NAV tartozásról. Az elnökség értesítette az Alapítványt, és szükségesnek tartja a tartozás rendezését.

      

 

A MOMBT elnöksége következő elnökségi ülését 2021. december első felében (elektronikus konferencia formájában) tartja az elnökségi tagok és a meghívottak részvételével.

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 19.47-kor lezárta.

 

Budapest, 2021. november 30.

Összeállította: Németh Tibor alelnök

Jóváhagyta: Gilyán György elnök

 

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/2021-11-17-eln-emlekezteto.pdf

 

Vissza