EMLÉKEZTETŐ az Elnökség 2021. október 13-i tanácskozásáról (2021/8.)

EMLÉKEZTETŐ az Elnökség 2021. október 13-i tanácskozásáról (2021/8.)

Munkarendjének megfelelően, Társaságunk Elnöksége 2021. október 13-án megtartotta esedékes ülését.

Az ülésről az alábbi Emlékeztető készült:

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2021. október 13-i tanácskozásáról (2021/8.)

 

A tanácskozás időpontja: 2021. október 13-án 18.27-19.48 óra között

Helye: Nemzetek Háza, a Társaság székhelye, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1

           + részvételi lehetőség az elektronikus térben                          

Részt vettek:  Gilyán György elnök

          Németh Tibor alelnök - elektronikus konferencia formájában vett részt

                      Viczai Péter alelnök                                                      

          Aranyossyné Szegedi Andrea elnökségi tag - elektronikus konferencia formájában vett részt

          Gyimesi Zsuzsanna elnökségi tag

          Thuróczy Lászlóné elnökségi tag

          Wikhardt Péter főtitkár

             Meghívottként:

          Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke

          Szaniszló Orsolya aktivista, az Ellenőrző Bizottság tagja

          Tömő Ákos aktivista, az Ellenőrző Bizottság tagja

                      Filepné dr. Nagy Éva aktivista, korábbi elnökségi tag

          Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

          Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

 Kimentését kérte:

         Vajda József aktivista, korábbi elnökségi tag

 

Gilyán György elnök 18.27-kor megnyitotta az ülést.

Az elnök a jelenlévők nevében is köszöntötte a születésnapját ünneplő Thuróczy Lászlóné elnökségi tagot, majd megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet, amelynek módosítására sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (7 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

n a p i r e n d:

1) Tagsági kérdések. Előadó: Gilyán György, Bodrogi Ferencné, Németh Tibor

2) A 2021. évi rendezvényi terv végrehajtásával kapcsolatos aktuális kérdések

    Előadó: a Gilyán György

3) Pályázati lehetőségek Előadó: Filepné dr. Nagy Éva

4) A 75. jubileumi rendezvények lebonyolításának összegzése, értékelése, időszerű kérdések,

    javaslatok. Előadók: Gilyán György és a megbeszélés részvevői

 

Napirendi pontok megvitatása:

  1. Tagsági kérdések Előadó: Gilyán György, Bodrogi Ferencné, Németh Tibor

 

Az Elnökség elfogadta az elnök előterjesztését tagfelvételi javaslatról, és egyetértett Dr. Haas Péter (Gábor) (ajánló: Gilyán György és Tamás István) belépési kérelmének elfogadásával.

 

A Bodrogi Ferencné pénztáros, gazdasági felelős tájékoztatást adott arról, hogy október 10-ig  81 tagtársunk rendezte a 2021. évi tagdíját illetve korábbi tagdíj-elmaradását,  összesen 600 000 forint értékben. Ez az összeg meghaladja az elmúlt tíz év átlagos éves tagdíj-befizetéseinek kétszeresét. Még kb. 15 tagtársunktól számítunk tagdíj-befizetésre idén. Németh Tibor elmondta, hogy novemberben újabb emlékeztetőt küldünk azoknak a tagtársaknak, akik még nem fizettek tagdíjat. A 85 évesnél idősebb tagtársainkat korábbi elnökségi határozatunkkal felmentettük a tagdíj-fizetés kötelezettsége alól, de telefonon/levélben/e-mailben felkeressük azokat, akikkel régebb óta nincs kapcsolatunk vagy hírünk.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

  1. 2021. évi rendezvényi terv végrehajtásával kapcsolatos aktuális kérdések

Előadó: a Gilyán György

 

Az elnökség jóváhagyta a Társaság negyedik negyedévi rendezvényi tervét a jelen emlékeztető melléklete szerint, és felkéri a szervezőket az októberi-novemberi rendezvények meghívóinak elkészítésére. Miután az Elnökség áttekintette több korábban tervbe vett esemény állását is, az elnök felkérte a jelenlévőket, hogy a következő két hétben küldjék meg egymásnak javaslataikat a 2022. évi programokra, elsősorban a 2022. első negyedév tervezendő rendezvényeire. Ezek figyelembe vételével az Elnökség soron következő ülésén foglalkozik a jövő évi rendezvényterv témájával.

  1. Pályázati lehetőségek Előadó: Filepné dr. Nagy Éva

 

Az elnökség úgy döntött, hogy meg kell próbálni a Filepné dr. Nagy Éva által ismertetett NEA ( Nemzeti Együttműködési Alap) pályázati lehetőségek (működési, szakmai) kihasználását. A feladat koordinálására Filepné dr. Nagy Évát kérte fel.

  1. A 75. jubileumi rendezvények lebonyolításának összegzése, értékelése, a followup-pal kapcsolatos időszerű kérdések, javaslatok. Előadók: Gilyán György és az értekezlet részvevői

 

A megbeszélés részvevői egyenként elmondták értékelésüket, javaslataikat és kritikai észrevételeiket, amelynek alapján az elnökség megállapította, hogy a Társaság megalapítása 75. jubileuma, valamint a Nemzetek Háza és a Szent-György Albert Alapítvány 30. évfordulója  alkalmából szervezett szeptember 28-i központi rendezvény ( ünnepi est és jubileumi kiállítás) rendkívül  sikeres volt. A magyar és orosz részről megjelent magas szintű állami vezetők, a több tucat civil partnerszervezet képviselői és a Társaság nagyszámban megjelent tagsága a helyszínen és azt követően is elismerőleg nyilatkoztak az ünnepi megemlékezés politikai tartalmáról, az ifjú zenei előadóművészek kimagasló produkcióiról, nem utolsó sorban a jubileumi rendezvények iránti példátlan érdeklődésről (150 fős részvételről).

Az elnök nagyra értékelte és külön megköszönte a vezetés tagjainak, hogy a legutóbbi soros elnökségi ülés óta, a jubileumi rendezvények magas színvonalú előkészítése érdekében három ízben is mindenki aktív részvételével on-line munkamegbeszélést tartottak. A rendezvényekkel  kapcsolatos utómunkálatokat az elnökség megkezdte, a rendezvények tapasztalatairól összegzés készül.

 

 

A MOMBT elnöksége következő elnökségi ülését 2021. november 10-én (személyes jelenlét + elektronikus konferencia formában) tartja az elnökségi tagok és a meghívottak részvételével.

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 19.48-kor lezárta.

 

Budapest, 2021. október 16.

Összeállította: Németh Tibor alelnök

Jóváhagyta: Gilyán György elnök

 

1. sz. melléklet a MOMBT 2021.10.13-i

elnökségi ülésének emlékeztetőjéhez

A MOMBT 2021. évi tervezett rendezvényei (2021.10.13-i állapot szerint)

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Időpont

 

A program megnevezése

Felelős szervezők

Október 28. csütörtök 17.00

a MOMBT székházában

(Bp. Bajza utca 54.)

Viczai Péter: ”Viszockij nyomában, avagy a Nord jelenség” című új könyvének bemutatója

Viczai Péter

     

November 18. csütörtök 18.00

a MOMBT székházában

Oroszország a mai geopolitikai erőtérben –

beszélgetés Stier Gábor Oroszország-szakértővel

 

Gilyán György

Gyimesi Zsuzsanna

     

December 11. szombat 11.00

a MOMBT székházában

MOMBT évzáró baráti találkozója     

Bodrogi Ferencné, Németh Tibor, Thuróczy Lászlóné

Elfogadta a MOMBT Elnöksége 2021. október 13-i ülése

 

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/2021-10-13-eln-emlekezteto-vegleges.pdf

Vissza