Emlékeztető az Elnökség 2022. január 28-i üléséről

Emlékeztető az Elnökség 2022. január 28-i üléséről

Társaságunk Elnöksége 2022. január 28-án a cyber térben tartotta meg esedéges ülését.

 

 

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2022. január 28-i (elektronikus konferencia formájában megtartott) tanácskozásáról (2022/1.)

 

A tanácskozás időpontja: 2022. január 28. 18.00 óra

Helye: elektronikus térben

Részt vettek:    Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök,

Viczai Péter alelnök

Aranyossyné Szegedi Andrea elnökségi tag

Gyimesi Zsuzsanna elnökségi tag

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag

Wikhardt Péter főtitkár

Meghívottként:

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke,

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Szaniszló Orsolya az Ellenőrző Bizottság tagja

Döbörhegyiné Tamás Éva aktivista

 

Kimentését kérte:

 Filepné dr. Nagy Éva aktivista, korábbi elnökségi tag

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

Tömő Ákos az Ellenőrző Bizottság tagja

Vajda József aktivista, korábbi elnökségi tag

 

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 18.07-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet, amelynek módosítására sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (7 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

n a p i r e n d:

  1. A Társaság első félévi rendezvényi programjának egyeztetése. Előadó: az elnök és

a vezetés tagjai

  1. A MOMBT 2022. évi beszámoló közgyűlésének előkészítése.

Előadó: Németh Tibor.

3) Tagfelvételi kérelmek és tagsági viszony megszűnések. Előadó: Németh Tibor

 

4)  Egyéb témák, ezek között:

- tájékoztatás a Nemzetek Háza közgyűléséről;

- rövid összefoglaló tájékoztatás a költségvetés és a taglétszám alakulásáról.

Napirendi pontok megvitatása:

 

  1. A Társaság első félévi rendezvényi programjának egyeztetése. Előadó: az elnök és a vezetés tagjai (a programtervezet mellékelve).

 

Az elnök és a tagok eddigi javaslatai alapján az Elnökség előzetesen az alábbi programok megvalósításával számol. A programokra a járvánnyal kapcsolatos mindenkori előírások betartásával kerülhet sor, és a tagság részére a rendezvényekről a MOMBT külön értesítést küld, és azokat a honlapján is meghirdeti.

 

A MOMBT 2022. évi I. félévi programjai

 

Időpont és hely

 

A program megnevezése

Felelős szervezők

  1. negyedévi programok
     

Január 25. kedd 17.00;

Nemzetek Háza   (Budapest, Bajza utca 54.)

„Tatyjána Napi” Kamarabál a MOMBT egyetemista, egyetemi és volt ösztöndíjas tagjai, aktivistái részvételével

Gyimesi Zsuzsanna, Szaniszló Orsolya, Tömő Ákos, Thuróczy Lászlóné

     
     

Február 15. kedd 10.00;

(Budapest, Páva utca 39.)

Látogatás a budapesti Holokauszt Emlékközpontban

Gilyán György

Február 24. csütörtök 17.00; Nemzetek Háza

„ A Szovjetunió nagy…..” A Szovjetunió földrajzi képe Magyarországon 1945-1989.

Dr. Nagy Miklós, a földtudományok doktora, a hadtudományok kandidátusa képes vetített előadása

Szegedi Andrea

Március 4. péntek 16.00;

Orosz Kulturális Központ;

(Budapest, Andrássy út 120.)

A Nemzetközi Nőnap alkalmából ünnepi zenés irodalmi est Anna Ahmatova életműve alapján és

 

Pavlovó-Poszádi kendők kiállítása

Gilyán György. Villányi Eszter,

Gyimesi Zsuzsanna

Thuróczy Lászlóné

Március 24. 17.00

Nemzetek Háza

Gyermek-irodalom és –könyvkiadás a Szovjetunióban

Kalavszky Zsófia képes vetített előadása  

Gyimesi Zsuzsanna

Március 31. kedd 14.30

Nemzetek Háza

Ösztöndíjas Klub és a Rosszijánka Klub baráti találkozója és megemlékezése a 2021. évben elhunyt tagtársainkról

Bodrogi Ferencné, Szilágyi György, Thuróczy Lászlóné

  1. negyedévi tervezett programok
     

Április 30. szombat 10.00

 

 

 

Április

Nemzetek Háza

MOMBT éves beszámoló közgyűlése,   

és

Horváth Iván új fordításai: Karamzin levelek Dmitrijevnek

Gilyán György

Németh Tibor

Szaniszló Orsolya

„A mai Oroszország képe a Világban” pódiumbeszélgetés vezető oroszország-szakértőkkel

Gilyán György

     

Május

Nemzetek Háza

 

Zirc

 

Budapest

 

„Ösztöndíjasok voltunk” kortárs írók visszaemlékezési szovjetunióbeli ösztöndíjas életükről,

Látogatás a Reguly Antal Múzeumban és alkotóházban, valamint ismerkedés Zirc más nevezetességeivel,

Látogatás a fiumei úti Szovjet Hősi Emlékparkban

 

Gilyán György

Tömő Ákos

Thuróczy Lászlóné,

Tömő Ákos

Gilyán György

Június

Pozsony

 

 

Budapest

 

Látogatás a Szlovák- Orosz Baráti Társaságnál Pozsonyban és ismerkedés a város orosz vonatkozású nevezetességeivel

Budapest orosz vonatkozású kultúrtörténeti emlékeit bemutató várostörténeti séták folytatása

 

Gilyán György,

Szegedi Andrea

 

Gyimesi Zsuzsanna

Szaniszló Orsolya,

Tömő Ákos

MOMBT más rendszeres programjai

A MOMBT keretében több klub – így a Filmklub, a Társasjáték Klub, az Ösztöndíjas Klub, és a Rosszijanka Klub -tart rendszeresen összejöveteleket. Ezekről a MOMBT honlapján és facebook oldalán lehet informálódni.

 A Filmklub Szaniszló Orsolya vezetésével ez évben minden hónap utolsó szerdáján 18 órai kezdettel tartja programjait egyelőre on-line formátumban, amelyhez csatlakozni a MOMBT honlapján is megjelentetett plakátokon megadott linken lehet. A Társasjáték Klub ez évi nyitó foglakozása február 11-én 15 órai kezdettel lesz a Nemzetek Házában.

A MOMBT részvétele más szervezetek által tervezett egyéb fontos eseményeken

     

Február 23. délelőtt

a Szabadság téren és a Fiumei úti Szovjet Katonai Temetőben

Részvétel az OF Nagykövetség által szervezett koszorúzáson

Szilágyi György

Május 9. a Fiumei úti temetőben és a Szabadság téren

Megemlékezés a II. Világháború befejezéséről. Részvétel a Győzelem Napja alkalmából az OF Nagykövetség által szervezendő koszorúzáson.

Szilágyi György

 

Az Elnökség a fenti előzetes rendezvény-tervet nyitottnak tekinti, és felkéri a tagságot, hogy további program-javaslataikat küldjék meg az Elnökségnek. A Társaság 2022. II. negyedévi rendezvényi tervét az Elnökség március hó végéig, a II. félévre vonatkozó programját pedig június hónapban pontosítja.

 

2) A MOMBT 2022. évi beszámoló közgyűlésének előkészítése. Előadó: Németh Tibor

 

Az elnökség a MOMBT  soron következő beszámoló Közgyűlésének megtartását 2022. április 30-ra tűzte ki. A Közgyűlés dokumentumainak előkészítésére (kivéve az EB és az Alapítvány beszámolóit) Németh Tibor alelnök kapott felkérést.

 

Az elnökség előirányozta, hogy 2022. március 18-án, pénteken 18.00 órakor elnökségi ülést tart - elektronikus konferencia formájában - a 2022. április 30-i Közgyűlésre beterjesztendő beszámolók (Éves beszámoló, Költségvetési beszámoló, Közhasznúsági beszámoló) egyeztetése és jóváhagyása céljából. A beszámolók tervezetét Németh Tibor alelnök készíti elő, és küldi meg az elnökségi tagok részére, beépítve javaslataikat és a Szentgyörgyi Albert Alapítvány éves jelentését. Ezzel kapcsolatban az elnökség felkéri:

 

  • Fehér Józsefet, a Szent-Györgyi Alapítvány kuratóriumának elnökét, hogy 2022. február 15-ig küldje meg az Alapítvány 2021. évi tevékenységéről készült jelentését, és egyúttal meghívja az Elnökség március 18-i ülésére; továbbá
  • a MOMBT vezető testületeinek tagjait, hogy ugyancsak február közepéig a közgyűlési dokumentum-tervezetekhez küldjék meg javaslataikat Németh Tibor részére.

 

3)         Tagfelvételi kérelmek és tagsági viszony megszűnések  - előadó Németh Tibor alelnök

Az Elnökség elfogadta az alelnök előterjesztését tagfelvételi javaslatokról, és egyetértett Dr. Mészáros Sándor (ajánló: Gilyán György), Dr. Mészáros Zsuzsanna (ajánló: Gilyán György) belépési kérelmének elfogadásával. A belépési nyilatkozatát szintén benyújtó Albert Mártont az elnökség felkéri egy bemutatkozó beszélgetésre, amelyre személyesen valamelyik rendezvényünkön vagy elektronikus formában kerülhet sor.

 

Az Elnökség elfogadta továbbá az alelnök beszámolóját egyes tagok tagsági viszonyának megszünéséről és 7 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

 

 

AZ ELNÖKSÉG

1/2022. (I.28.) Eln. számú határozata

tagsági jogviszony megszűnésének megállapításáról

Az Elnökség – a hozzá beérkezett bejelentések alapján – megállapítja, hogy

Dr. Balogh Ernő, Jóni Eszter, Dr. Kiss Ilona, Ludányi Kinga, Pálosi Ildikó, Pölhe Dóra tagsági jogviszonya az Alapszabály III. Cikk (7) bekezdés a) pontja alapján a tagtársak kilépésével megszűnt,

                                                   

4)  Egyéb témák, ezek között:

 

4.1.) Az elnök tájékoztatást adott a Nemzetek Háza(NH) Baráti Társaságok Szövetsége 2021. december 1-jei 2020. évről beszámoló és tisztújító közgyűléséről. Egyebek mellett kiemelte, hogy a közgyűlés (ellenszavazatokkal) elfogadta a 2020.-ról szóló beszámolókat, felkérte az NH Elnökségét, hogy a 2021.évről szóló beszámolót terjessze be a 2022. május első felében tartandó közgyűlésre, továbbá megválasztotta az 5 tagú új elnökséget (benne 3 új taggal) és az új 3 tagú Felügyelő Bizottságot (benne 2 új taggal). Az NH Elnöksége Gilyán Györgyöt elnöknek, Döbörhegyiné Tamás Évát főtitkárnak, a Közgyűlés Tamás Istvánt az FB elnökének, Filepné Nagy Évát FB-tagnak választotta.

 

4.2. Bodrogi Ferencné gazdasági felelős és Németh Tibor alelnök tájékoztatást adtak arról, hogy 2021-ben – a tagdíjfizetés javítása érdekében folytatott következetes intézkedések eredményeként – a megelőző évinek kétszeresére nőtt a tagdíjbevétel és néhány főre csökkent a tartozók száma, amiért az Elnökség Bodrogi Ferencnének és Németh Tibornak elismerését fejezte ki. 2021-ben a Társaság költségvetési pozíciói a tagdíjak mellett a kapott adományok növekedése miatt is javultak, miközben a gazdálkodás takarékosan alakult. A 2021.évről szóló pénzügyi dokumentumokat és a 2022-re vonatkozó költségvetést az Elnökség a 2022. április 30-i közgyűlés elé terjeszti.

 

 

 

A MOMBT soron következő elnökségi ülését 2022. március 18-án, pénteken 18.00 órakor tartja úgyszintén elektronikus konferencia formában az elnökségi tagok és a meghívottak részvételével.

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 20.06-kor lezárta.

 

Budapest, 2022. január 31.

Összeállította: Németh Tibor alelnök

Jóváhagyta: Gilyán György elnök

 

Jegyzőkönyv: http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/2022-01-28-eln-emlekezteto.pdf

Vissza