Társaságunk Elnöksége 2019. május 16-án megtartotta esedékes ülését.

Társaságunk Elnöksége 2019. május 16-án megtartotta esedékes ülését.

Társaságunk Elnöksége 2019. május 16-án megtartotta - munkarendjének megfelelően - esedékes ülését.

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2019. május 16-i üléséről (2019/3.)

 

Az ülés kezdete: 2019.05.16.  15.12 óra

Az ülés helye: Nemzetek Háza, a Társaság székhelye, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1.

Jelen vannak: Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök,

Wikhardt Péter főtitkár,

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag,

Vajda József elnökségi tag

Meghívottként:

Dr. Nanovfszky György tiszteletbeli elnök,

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

Kimentését kérte:

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke,

Viczai Péter alelnök

Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag,

Gyimesi Zsuzsanna aktivista, állandó meghívott

 

Gilyán György elnök üdvözölte a megjelenteket, majd 15.12-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet. A napirend módosítására korábban sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (5 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

Napirend:

 1. Véleménycsere és javaslatok előkészítése a Társaság megalakulása 75. évfordulójának megünneplésére a jubileumi 2020. évben

Előadó: Gilyán György

 1. 2019. II. féléves rendezvényi program - véleménycsere és javaslatok előkészítése

Előadó: az elnökség tagjai

 1. Tagfelvételi javaslatok

Előadó: Németh Tibor

 1. Egyebek

Napirendi pontok megvitatása:

 

1 .Konzultáció a Társaság megalakulása 75. évfordulójának megünneplésére irányuló programokról a jubileumi 2020. évben

 

Az Elnökség időszerűnek tartotta a jubileumi programok előkészítésének megkezdését és a lefolytatott konzultáció alapján előzetesen a következő rendezvények megszervezése elindításában alakult ki egyetértés:

 

 

A/ A 75 éves jubileum ünnepi „fő rendezvényét” 2020. június 8-ra tervezzük a Budapesti Orosz Kulturális Központban.

Ennek fő tartalmi elemei és az előkészítés felelősei:

 1. politikai beszédek – Gilyán György elnök
 2. a Társaság kitüntetéseinek, elismeréseinek átadása – Gilyán György és Németh Tibor alelnök
 3. kulturális műsor - Németh Tibor, Viczai Péter alelnökök és Thuróczy Lászlóné elnökségi tag
 4. kamara-kiállítás és/vagy alkalomhoz kapcsolódó terem-dekoráció – Vajda József elnökségi tag és Nanovfszky György tiszteletbeli elnök
 5. Rendezvény meghívotti körének összeállítása – Vajda József, Nanovfszky György és Bodrogi Ferencné
 6. Rendezvény technikai és szervezési felelőse – Németh Tibor

 

B/ A 2020. jubileumi évben az MOMBT rendezvényei közül több (önálló szervezésű vagy partnertársaságokkal együtt szervezendő) program kapcsolódni fog a jubileumhoz, a kiemelkedő alapító vezetőkhöz, tagokhoz.

Felelősök: Viczai Péter, Thuróczy Lászlóné, Gyimesi Zsuzsanna

Határidő e 2020. évi rendezvényekre vonatkozó javaslatra: 2019. október 31.

 

Az Elnökség a jubileumi évi rendezvények előkészítésének helyzetét rendszeresen (legközelebb 2019. június 6-án) áttekinti.

 

 1. 2019. II. féléves rendezvényi program - véleménycsere és javaslatok előkészítése

Az Elnökség tagjainak javaslatai és a lefolytatott konzultáció alapján a 2019. június 6-i elnökségi ülésre konkrét egyeztetett javaslat készül a 2019. II. félévi programokra (2020. februárig terjedő kitekintéssel).

Felelősök: Gilyán György és Németh Tibor

 

3.Tagfelvételi kérelmek.

 

Az Elnökség elfogadta az alelnök előterjesztését a tagfelvételi javaslatokról, és egyetértett Farkas Andrásné (Ajánló: Thuróczy Lászlóné) és Korsós Mária (Ajánló: Viczai Péter), valamint Kontra Ferenc (ajánló: Gilyán György) belépési kérelmének elfogadásával.

 

4. Egyebek:

4.1. Az Elnök tájékoztatást adott a megelőző elnökségi ülés óta eltelt időszakban az MOMBT szervezésében, illetve társszervezésében tartott rendezvényekről. Ezek között:

4.1.1. Az MOMBT főszervezésében május 13-án egyetemisták és ifjú vállalkozók mintegy 50 fős részvételével tartott, a posztszovjet térségbeli gazdasági és üzleti kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatos fórumról. Valamint

4.1.2. „ A politika és a kultúra kölcsönhatása a mai világban” témájú nemzetközi tudományos és gyakorlati konferenciáról, amelyet a Dialogorum Magyar – Orosz Közművelődési Alapítvány és a MOMBT szervezett, és amelyen tíz országból 70 tudományos szakember vett részt.

Mindkét konferencián a társaság több vezetője is aktívan részt vett, a rendezvények jól segítették az MOMBT társadalmi kapcsolatainak erősítését.

 1. Az Elnök kérte az Elnökség tagjait, hogy a Nemzetek Háza május 25-i közgyűlésének anyagaihoz küldjék meg véleményüket.

 

***

 

Az Elnökség elfogadta, hogy soron következő ülését a Társaság székhelyén 2019. június 06. 18.00 órai kezdéssel tartja

 

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 16.22-kor lezárta.

 

Budapest, 2019. május 16.

 

Összeállította: Wikhardt Péter főtitkár

Németh Tibor alelnök

Jóváhagyta: Gilyán György elnök

 

Vissza