Társaságunk 2021. 06. 29-én megtartotta munkatrerve szerint esedékes Elnökségi ülését

Társaságunk 2021. 06. 29-én megtartotta munkatrerve szerint esedékes Elnökségi ülését

Társaságunk Elnöksége - a pandémia óta már megszokottnak mondható módon - az e-térben tartottam meg munkarendje szerinti esedékes ülését.

 

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2021. június 29-i (elektronikus konferencia formájában megtartott) tanácskozásáról (2021/5.)

 

A tanácskozás időpontja: 2021. június 29-én 18.03-20.04 óra között

Helye: elektronikus térben                                                                  

Részt vettek:   Gilyán György elnök,

Németh Tibor alelnök,

Viczai Péter alelnök

Aranyossyné Szegedi Andrea elnökségi tag

Gyimesi Zsuzsanna elnökségi tag

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag

Wikhardt Péter főtitkár

Meghívottként:

Tamás István az Ellenőrző Bizottság elnöke

Bodrogi Ferencné aktivista, pénztáros, gazdasági felelős

Szilágyi György aktivista, a kegyeleti csoport vezetője

Szaniszló Orsolya aktivista, az Ellenőrző Bizottság tagja

Tömő Ákos aktivista, az Ellenőrző Bizottság tagja

Kimentését kérte:                                                        

Nanovfszky György tiszteletbeli elnök

 Filepné dr. Nagy Éva aktivista, korábbi elnökségi tag

Vajda József aktivista, korábbi elnökségi tag

 

Gilyán György elnök 18.03-kor megnyitotta az ülést; megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Ismertette a korábban megküldött napirendet, amelynek módosítására sem írásos, sem szóbeli kiegészítés nem érkezett. A jelenlévők a napirendet egyhangúan elfogadták (7 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

 

n a p i r e n d:

 

1) A Társaság 75. éves jubileumi rendezvényeinek időpontja, fő tartalmi elemei és előkészítésének menete. Előadó: Gilyán György, Németh Tibor és Gyimesi Zsuzsanna

2) Tagfelvételek. Előadó: Németh Tibor

3) A 2021. évi rendezvényi program végrehajtásával kapcsolatos kérdések. Előadók: az Elnökség témafelelősei

 

Napirendi pontok megvitatása:

 

 1. A Társaság 75. éves jubileumi rendezvényeinek időpontja, fő tartalmi elemei és előkészítésének menete. Előadó: Gilyán György, Németh Tibor és Gyimesi Zsuzsanna

 

Gilyán György elnök tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy találkozott Jevgenyij Sztanyiszlavovval, az Oroszországi Föderáció magyarországi nagykövetével, és egyeztették, hogy - a mindenkori járványügyi előírások figyelembevételével - lehetséges a Társaságunk 75. éves jubileumi rendezvényeinek megtartása 2021. szeptember 28-án 17.00-kor az Orosz Kulturális Központ épületében és közreműködésével (Bp. Andrássy út 120.). Az elnökség jóváhagyta, hogy a rendezvények keretében Ünnepi Est megtartására, a MOMBT Történeti Kiállítás valamint az oroszországi élményeinket bemutató „Oroszországban utazva” Fotókiállítás megnyitására kerül sor. Az ünnepségen a megnyitó és köszöntő beszédek után Szent-Györgyi Érem, Díszoklevelek és Emléklapok ünnepélyes átadására, majd orosz és magyar művészek fellépésére kerül sor (Valerija Blok - ifjú tehetségek előadóművész csapata és Szabó Marcell zongoraművész). Gilyán György elnök vállalta a köszöntő díszvendégek írásos meghívását (OF magyarországi nagykövete, Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes-államtitkára, Roszszotrudnyicsesztvo vezetője), valamint egyeztetést a lehetséges szponzorokkal.

 

A 75. éves jubileumi Ünnepi Est előkészítésének céljából – Németh Tibor előterjesztése alapján - az elnökség a következő feladattervet fogadta el:

 

 1. Az Ünnepi Est papír alapú meghívójának megtervezése – felelős: Gyimesi Zsuzsanna, h.i.: július 26. (a kiinduló javaslatot a korábbi meghívók alapján Németh Tibor mielőbb megküldi)
 2.  Az Ünnepi est meghívójának nyomtatása – felelős: Viczai Péter, h.i.: augusztus 19.
 3. E-mailes meghívók kiküldése Tagtársaink részére –felelős: Wikhardt Péter, h.i.: augusztus 27.
 4. E-mail-lel nem rendelkező Tagtársainknak postán – felelős: Németh Tibor, h.i.: augusztus 27.
 5. Társaságunkon kívüli → e-mailen keresztül meghívandók jegyzékének elkészítése – felelős: Aranyossyné Szegedi Andrea, Vajda József, Gilyán György, h.i.: augusztus 6.

Az e-mailen keresztül meghívandók jegyzékének fejléce:

Név

Szervezet megnevezése

Beosztás

e-mail cím

 

 1. Társaságunkon kívüli → postai úton meghívandók jegyzékének elkészítése – felelős: Aranyossyné Szegedi Andrea, Vajda József, Gilyán György, h.i.: augusztus 6. A fejléc:

Név

Szervezet megnevezése

Beosztás

ir. szám

város

utca, házszám

 

 1. Társaságunkon kívüli → e-mailen meghívandók meghívóinak kiküldése – felelős: Wikhardt Péter, h.i.: augusztus 27.
 2. Társaságunkon kívüli → postai úton meghívandók meghívóinak kiküldése – felelős: Németh Tibor, h.i.: augusztus 27.
 3. Szent-Györgyi Érem megrendelésével kapcsolatos kérdések tisztázása – felelős: Németh Tibor, h.i.: július 10.
 4. Szent-Györgyi Érem díjazottjainak jóváhagyása – felelős: MOMBT elnökség → a beérkezett javaslatok alapján, h.i.: augusztus 3.- elnökségi ülés
 5. Szent-Györgyi Érem megrendelése/majd átvétele – felelős: Németh Tibor, h.i.: augusztus 3/ átvétel szeptember 15.
 6. Szent-Györgyi Érem Oklevele, a Díszoklevelek és az Emléklapok elkészítése – felelős: Gyimesi Zsuzsanna, h.i.: szeptember 22. (a meglévő korábbi Díszoklevél-mintát Németh Tibor megküldi)
 7. A Díszoklevelek és az Emléklapok odaítélése – felelős: MOMBT elnökség → a beérkezett javaslatok, illetve az Emléklapokra Bodrogi Ferencné javaslatai alapján h.i.: augusztus 3.- elnökségi ülés
 8. A Díszoklevelek és az Emléklapok részére oklevéltartó mappák beszerzése – felelős: Bodrogi Ferencné h.i.: szeptember 22.
 9. Virágok vásárlása a díszítéshez, a díjazottaknak és a fellépőknek – felelős: Bodrogi Ferencné h.i.: szeptember 27.
 10. Valerija Blok ifjú előadóművész-csapatának segítése → szükség és lehetőség szerint – felelős: Thuróczy Lászlóné, h.i.: folyamatos
 11. A terem/termek bejárása, hangosítás, díszítés stb. egyeztetése - felelős: Gilyán György, Németh Tibor, Gyimesi Zsuzsanna, h.i.: szeptember 22.
 12. Az Ünnepi Est forgatókönyvének elkészítése - felelős: Gilyán György, Németh Tibor, h.i.: szeptember 24.
 13. Kiállításokkal kapcsolatos szervezés - felelős: Gyimesi Zsuzsanna, h.i.: folyamatos
 14. Kulturális műsorral kapcsolatos szervezés - felelős: Gilyán György, Viczai Péter, Thuróczy Lászlóné, h.i.: folyamatos
 15. Pezsgő beszerzése a műsor utáni kínáláshoz - felelős: Németh Tibor, Viczai Péter, h.i.: szeptember 27.//szükség esetén sós sütemény – felelős: Bodrogi Ferencné h.i.: szeptember 27.

 

 1. Tagfelvételek. Előadó: Németh Tibor

 

Az Elnökség elfogadta az alelnök előterjesztését tagfelvételi javaslatokról, és egyetértett Holp Judit Andrea (ajánló: Gyimesi Zsuzsanna), Kopasz Gyöngyi (ajánló: Vajda Józsefné) Kopasz Zoltán (ajánló: Vajda József) és Slemmer László (ajánló: Gilyán György) belépési kérelmének elfogadásával.

 

 1. A 2021. évi rendezvényi program végrehajtásával kapcsolatos kérdések. Előadók: az Elnökség témafelelősei

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Az Elnökség – a kialakuló gyakorlat szerint - áttekintette a 2021. évi rendezvény-terv megvalósítását. Megállapította, hogy a  június végéig tervezett rendezvények rendben megvalósultak. A pillanatnyilag reménykeltően javuló tendenciát mutató járványhelyzettel kapcsolatban a szabadtéri rendezvények mellett előirányozta a jubileumi rendezvények és néhány zárt téri rendezvény megrendezését. Az elnökség döntött a rendezvény-terv pontosításáról (1. sz. melléklet).

 

 

A MOMBT elnöksége következő elnökségi ülését 2021. augusztus 3-án, keddi napon 18.00 órakor elektronikus konferencia formában tartja az elnökségi tagok és a meghívottak részvételével.

 

Ezt követően az Elnök az Elnökség ülését 20.04-kor lezárta.

 

Budapest, 2021. július 10.

Összeállította: Németh Tibor alelnök

Jóváhagyta: Gilyán György elnök

1. sz. melléklet a MOMBT 2021.06.29-i

elnökségi ülésének emlékeztetőjéhez

A MOMBT 2021. évi tervezett rendezvényei (2021.06.29-i állapot szerint)

 

Időpont

 

A program megnevezése

Felelős szervezők

                                                         Megvalósult programok

Február 8. hétfő 16.00

elektronikus térben

Az Orosz tudomány napja alkalmából Nők az európai kultúrtörténetben - ifjúsági tudományos konferencia az ELTE Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központtal (RKMK) közös szervezésben

Gyimesi Zsuzsanna

Március 8. hétfő

elektronikus térben

Nőnapi köszöntő és rövidfilmes prezentációk nevezetes nők kulturális munkásságáról

Gilyán György

Gyimesi Zsuzsanna

Március 25-én 17.30

elektronikus térben

„Orosz szerzők művei a szabadságharctól napjainkig: Fatyejevtől Asztvacaturovig”

Előadó: Horváth Iván műfordító

Viczai Péter

Április 10. szombat elektronikus térben

„ Totalnyíj Diktant” orosz nyelvi helyesírás-verseny

nemzetközi szervezésben

Gyimesi Zsuzsanna

Április 12. hétfő

elektronikus térben

Ünnepi megemlékezés Jurij Gagarin űrrepülése 60. évfordulóján

Gyimesi Zsuzsanna

Thuróczy Lászlóné

     

Április 14. szerda 18.00

elektronikus térben

MOMBT éves beszámoló és tisztújító közgyűlése

 

Gilyán György

Németh Tibor

Június 17. csütörtök 18.00

elektronikus térben

„Geopolitikai küzdelem az Északi Sarkért”

Előadó: Ilyash György, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa

Gyimesi Zsuzsanna

Június 18. péntek 14.00 Mementó Park 1123 Balatoni út – Szabadkai utca sarok

Kultúrtörténeti kirándulás a Mementó Parkban a MOMBT, az Orosz Kulturális Centrum és a RKMK együttes szervezésében

Gyimesi Zsuzsanna

                                          Tervezett programok

Augusztus hónapban

 

Látogatás a Tihanyi Apátságban a MOMBT és a Ruszisztikai Központ együttes szervezésében

vagy

Látogatás a zirci Reguly Antal emlékmúzeumban és az Apátságban

Gilyán György

 

 

Thuróczy Lászlóné

Augusztus 26. csütörtök 18.00

a MOMBT székházában

„Ösztöndíjas lét a Szovjetunióban – az 1980-as években és előtte” – beszélgetés Solti Gabriella írónővel „Ébredések” című könyve kapcsán

Tömő Ákos és Szaniszló Orsolya

Szeptember 1. felében

 

Budapest orosz vonatkozású emlékhelyei

(I. kultúrtörténeti séta a fővárosban) a MOMBT, az Orosz Kulturális Centrum és a RKMK együttes programjaként

Gyimesi Zsuzsanna

Thuróczy Lászlóné

Tömő Ákos

Szeptember 28. kedd 17.00

Helyszín: Orosz Kulturális Központ (Bp. Andrássy út 120.)

MOMBT alapítása 75. évforduló alkalmából emlékünnepség és jubileumi kiállítás

Gilyán György

Németh Tibor

Gyimesi Zsuzsanna

Október 28. csütörtök 17.00

a MOMBT székházában

Viczai Péter:” Viszockij nyomában, avagy a Nord jelenség” című új könyvének bemutatója

Viczai Péter

     

November közepén

a MOMBT székházában

Finnugor gyökereink, rokonaink Oroszországban

vezető magyar finnugrista

kutatók előadásában

vagy

Oroszország a mai geopolitikai erőtérben –

beszélgetés Stier Gábor Oroszország-szakértővel

Nanovfszky György,

Gyimesi

Zsuzsanna,

Gilyán György

     
     
     
     
     

December 2. hetében

MOMBT székházában

(Bp. Bajza utca 54.)

MOMBT évzáró baráti találkozója     

Németh Tibor, Thuróczy Lászlóné

Elfogadta a MOMBT Elnöksége 2021. június 29-i ülése

 

Vissza