8/2017. (X.6.) Elnökségi határozat elhunyt alelnökünk, Kéri József könyv-hagyatékáról

8/2017. (X.6.) Elnökségi határozat elhunyt alelnökünk, Kéri József könyv-hagyatékáról

Kéri József néhai alelnök könyvhagyatéka

8/2017. (X.6.) Elnökségi határozat elhunyt alelnökünk, Kéri József könyv-hagyatékáról

  1. Az Elnökség köszönettel adózik Kéri Andrásnak, aki édesapja, elhunyt alelnökünk, Kéri József orosz nyelvű könyv-hagyatékát a MOMBT-re bízta, hogy azzal az orosz nyelv és kultúra megismerését, a két nép kapcsolatának elmélyítését szolgálja.
  2. Amint ismeretes, a MOMBT székhelyén könyvtár kialakítására nincs lehetőség, így Kéri József emlékének megőrzését és az adományozó célkitűzését legjobban az szolgálja, ha a MOMBT mindössze maximum 15-20 könyvet vesz birtokába, és azok hozzáférését a székhelyén biztosítja. Kéri Józsefnek, a MOMBT volt alelnökének orosz nyelvű könyv-hagyatékát a Társaság egészében egy olyan intézménynek szándékozik ajándékozni, amely az orosz nyelv és irodalom illetve az orosz kultúra  oktatásával/terjesztésével hivatásosan és professzionálisan foglalkozik, és vállalja, hogy e könyvtárat állományba veszi, és az adományozó célkitűzésének megfelelően kezeli és hasznosítja.
  3. A Thuróczy Lászlóné Marina elnökségi tag (Budapest, XXII., Tompa utca 6 Tel: 06/70/944-4458) által ideiglenes tárolásra átvett, 6 nagyobb lezárt dobozban lévő könyvek dobozainak felnyitására, és a MOMBT-nél maradó könyvek kiválasztására 2017. október 10-én 16.30-kor kerül sor a fenti cím alatt, amire a MOMBT valamennyi elnökségi tagja meghívást kap.
  4. Az Elnökség megbízza Gilyán Györgyöt, a MOMBT alelnökét, hogy a tagtársak javaslatainak figyelembevételével 2018. március 31-ig egyeztesse a szóba jöhető intézmények illetékeseivel a Kéri József könyv-hagyatékának befogadásával kapcsolatos kérdéseket.
  5. Amennyiben 2018. március 31-ig a jelen határozat 2. pontja szerinti adományozásra nem nyílik lehetőség, akkor a könyvek tagtársaink személyes tulajdonába kerülnek (darabszám korlátozás nélkül), illetve azokat a MOMBT más, arra érdemes és az adományozó célkitűzésével egyetértő szervezeteknek adományozza.

Vissza