A Társaság 2020 évi Közgyűlése

A Társaság 2020 évi Közgyűlése

Meghívó Társaságunk 2020 évi Közgyűlésére

 

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti tTársaság

ELNÖK

 

M E G H Í V Ó

a Társaság Közgyűlésének ülésére

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                 

Tisztelt Tagtársak!

 

 

Az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése alapján a Társaság Közgyűlését

2020. április 16-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel összehívom.

 

A Közgyűlés ülésének megnyitását megelőzően a Közgyűlés helyszínén 15.30 órától 16.00 óráig van lehetőség regisztrációra.

 

Felhívom a Társaság tagjainak figyelmét arra, hogy amennyiben a Közgyűlés a jelen meghívóban jelzett időpontban nem lenne határozatképes, úgy – az Alapszabály IV. Cikk (4) bekezdése alapján – a halasztott Közgyűlést ugyanaznap, legkorábban 17.00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel hívom össze, amely ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Alapszabály IV. Cikk (3b) bekezdése alapján a jelen közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított nyolc napon belül a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok a Társaság elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

                                              

Az ülés helye

 

Nemzetek Háza, a Társaság székhelye, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1.

 

Napirend

1. Beszámoló az Elnökség 2019. évi működéséről, a Társaság 2019. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)

Előadó: Gilyán György elnök

2. Beszámoló a Társaság 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2020. évi költségvetés megállapítására (írásos előterjesztés)

Előadó: Németh Tibor alelnök

3. Az Ellenőrző Bizottság 2019. évi beszámolója (írásos előterjesztés)

Előadó: Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

4. A Szent-Györgyi Alapítvány 2019. évi beszámolója (írásos előterjesztés)

Előadó: Fehér József, a Szent-Györgyi Alapítvány kuratóriumának elnöke

5. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Németh Tibor, alelnök

A Közgyűlés tanácskozási jogú résztevői

A Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt az Alapszabály III. Cikk (4) bekezdés b) pontja és a Közgyűlés Ügyrendjének 5. § (1) bekezdése alapján a Társaság tiszteletbeli és pártoló tagjai.

Írásos mellékletek

A napirend 1–4. pontjához készült írásos előterjesztések, a Közgyűlés Ügyrendjének 2. § (3) bekezdése szerint a Táraságnál bejelentett elektronikus levelezési címmel rendelkezők számára elektronikus levélben kerülnek megküldésre. A kiküldött anyagok elérhetőek továbbá a Társaság honlapján (www.mombt.hu), illetve megtekinthetőek a Közgyűlés helyszínén is a regisztrációra nyitva álló időben (2020. április 16-án 15.30 órától 16.00 óráig).

 

Korábban kiküldött munkatervünknek megfelelően a közgyűlés alkalmából „Orosz kül- és biztonságpolitika az új évezredben” címmel Dr. Tömösváry Zsigmond tábornok úr tart előadást.

 

Budapest, 2020. március 10.

 

Gilyán György s.k.

 

A Napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos mellékletek:

Meghívó: http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2020/kgy_meghivo_20200416.jpg

Éves Beszámoló: http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2020/eves-beszamolo_2019_kgynek.pdf

Költségvetési beszámoló: http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2020/koltsegvetesi-beszamolo_2019.pdf

Közhasznúsági jelentés: http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2020/kozhasznusag_eredmenylevezetessel2019.pdf

Az Ellenőrző Bizottság beszámolója: http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2020/az-ellenorzo-bizottsag-beszamoloja-a-mombt-kozgyulesenek-2019-rol-tervezet1-1.doc

Vissza