A Társaság Közgyűlése

A Társaság Közgyűlése

Az MOMBT Elnöke 2017. március 25-én, 10.00 órai kezdettel összehívta Társaság Közgyülését

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖK

M E G H Í V Ó

a Társaság Közgyűlésének ülésére

Tisztelt Tagtársak!

 

 

Az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése alapján a Társaság Közgyűlését

2017. március 25-én (szombaton) 10.00 órai kezdettel összehívom.

 

A Közgyűlés ülésének megnyitását megelőzően a Közgyűlés helyszínén 9.30 órától 10.00 óráig van lehetőség regisztrációra, amelynek során aláírás ellenében a Társaság tagjai megkapják a szavazáshoz szükséges regisztrációs lapot.

 

Felhívom a Társaság tagjainak figyelmét arra, hogy amennyiben a Közgyűlés a jelen meghívóban jelzett időpontban nem lenne határozatképes, úgy – az Alapszabály IV. Cikk (4) bekezdése alapján – a halasztott Közgyűlést ugyanaznap 10.30 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel hívom össze, amely ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Alapszabály IV. Cikk (3b) bekezdése alapján a jelen közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított nyolc napon belül a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok a Társaság elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

                                              

Az ülés helye

 

Nemzetek Háza, a Társaság székhelye, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1.

 

Napirend

1. Beszámoló az Elnökség 2016. évi működéséről, a Társaság 2016. évi tevékenységéről

                        (írásos előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

2. Beszámoló a Társaság 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2017.

évi költségvetés megállapítására (írásos előterjesztés)

Előadó: Németh Tibor főtitkár

3. Az Ellenőrző Bizottság 2016. évi beszámolója (írásos előterjesztés)

Előadó: Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

4. A Szent-Györgyi Alapítvány 2016. évi beszámolója (írásos előterjesztés)

Előadó: Fehér József, a Szent-Györgyi Alapítvány kuratóriumának elnöke

5. A Társaság tiszteletbeli elnökének beszámolója (szóbeli előterjesztés)

Előadó: dr. Nanovfszky György tiszteletbeli elnök

6. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Németh Tibor, a Társaság főtitkára

7. A Társaság vezető tisztségviselőjének (Alelnökének) megválasztása

Előadó: Szilágyi György, a Jelölőbizottság elnöke

A Közgyűlés tanácskozási jogú résztevői

A Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt az Alapszabály III. Cikk (4) bekezdés b) pontja és a Közgyűlés Ügyrendjének 5. § (1) bekezdése alapján a Társaság tiszteletbeli és pártoló tagjai.

Írásos mellékletek

A napirend 1–4. pontjához készült írásos előterjesztések, valamint a Jelölőbizottság jelentése a Közgyűlés Ügyrendjének 2. § (3) bekezdése szerint a Táraságnál bejelentett elektronikus levelezési címmel rendelkezők számára elektronikus levélben kerülnek megküldésre. A kiküldött anyagok elérhetőek továbbá a Társaság honlapján (www.mombt.hu), illetve a regisztrációra nyitva álló időben megtekinthetőek (2017. március 25-én 9.30 órától 10.00 óráig) a Közgyűlés helyszínén is.

 

Budapest, 2017. március 10.

 

Rózsa István s.k.

 

A Közgyűlés dokumentumai az alábbi linkeken tekinthetők meg:

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/eves-beszamolo_2016_kgynek.pdf

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/koltsegvetesi-beszamolo_2016.pdf

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/sz-gya-alapitvany-beszamolo-2016.pdf

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/eb-beszamolo_kgyeloterjesztes_2016.pdf

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/jelolobizottsagi-jelentes_20170325.pdf

 

Vissza