A Társaság Közgyűlése

A Társaság Közgyűlése

Az MOMBT Elnöke összehívta a Társaság Közgyűlését 2016. április 23-ára (szombat) 10.30 órai kezdettel.

 

 

M E G H Í V Ó

a Társaság Közgyűlésének ülésére

 

Tisztelt Tagtársak!

Az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése alapján a Társaság Közgyűlését

2016. április 23-án (szombaton) 10.30 órai kezdettel összehívom.

 

A Közgyűlés ülésének megnyitását megelőzően a Közgyűlés helyszínén 10.00 órától 10.30 óráig van lehetőség regisztrációra, amelynek során aláírás ellenében a Társaság tagjai megkapják a szavazáshoz szükséges regisztrációs lapot.

Felhívom a Társaság tagjainak figyelmét arra, hogy amennyiben a Közgyűlés a jelen meghívóban jelzett időpontban nem lenne határozatképes, úgy – az Alapszabály IV. Cikk (4) bekezdése alapján – a halasztott Közgyűlést ugyanaznap 11.00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel hívom össze, amely ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Alapszabály IV. Cikk (3b) bekezdése alapján a jelen közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított nyolc napon belül a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok a Társaság elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.   

  

Az ülés helye

Kossuth Klub (1088 Budapest, Múzeum utca 7.)

 

Napirend

1. A Társaság Alapszabályának módosítása (írásos előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

2. Beszámoló a Társaság 2015. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

3. Beszámoló a Társaság 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2016. évi költségvetés megállapítására (írásos előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

4. Az Ellenőrző Bizottság 2015. évi jelentése (írásos előterjesztés)

Előadó: Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

5. A Társaság tiszteletbeli elnökének beszámolója (szóbeli előterjesztés)

Előadó: dr. Nanovfszky György tiszteletbeli elnök

6. A Társaság főtitkárának (vezető tisztségviselőjének) megválasztása

Előadó: Wikhardt Péter, a jelölőbizottság elnöke

 

A Közgyűlés tanácskozási jogú résztevői

A Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt az Alapszabály III. Cikk (4) bekezdés b) pontja és a Közgyűlés Ügyrendjének 5. § (1) bekezdése alapján a Társaság tiszteletbeli és pártoló tagjai.

 

Írásos mellékletek

A napirend 1–4. pontjához készült írásos előterjesztések, valamint a Jelölőbizottság jelentése a Közgyűlés Ügyrendjének 2. § (3) bekezdése szerint a Táraságnál bejelentett elektronikus levelezési címmel rendelkezők számára elektronikus levélben kerülnek megküldésre. A kiküldött anyagok elérhetőek továbbá a Társaság honlapján (www.mombt.hu), illetve a regisztrációra nyitva álló időben megtekinthetőek (2016. április 23-án 10.00 órától 10.30 óráig) a Közgyűlés helyszínén is.

 

Egyéb információk

A Kossuth Klub gyalogosan megközelíthető az Astoria vagy a Kálvin tér metróállomástól a Nemzeti Múzeum (déli) jobb oldalán nyíló utcában.

 

Budapest, 2016. április 5.

Rózsa István s.k.

A Közgyűlés előterjesztései innen tölthetők le:

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kozgyules2016/asz-modositas_eloterjesztes-kgy_20160423.pdf

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kozgyules2016/eb-beszamolo_2015_kgynek.pdf

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kozgyules2016/eves-beszamolo_2015_kgynek1.pdf

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kozgyules2016/jelolobizottsagi-jelentes_2016-rev02.pdf

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kozgyules2016/koltsegvetesi-beszamolo_2015_1.pdf

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kozgyules2016/kozhasznusag_eredmenylevezetessel.pdf

Vissza