Az orosz családnevek titkai - Osváth Gábor docens előadása

Az orosz családnevek titkai - Osváth Gábor docens előadása

2020. január 16-án került sor az Orosz családnevek titkai című előadásra, amelyet Osváth Gábor, a Budapesti Gazdasági Egyetem nyugalmazott docense tartott az MOMBT Bajza utcai székházában. 

Az előadó vázolta a családnevek kialakulásnak folyamatát, a családnevek típusait és gyakorisági sorrendjüket. Elmondta, hogy a latin eredetű familija szó először Péter cár idején tűnt fel ’családnév’ jelentésben, de a soknemzetiségű orosz birodalomban 1897-ben a lakosság többségének még nem volt családneve. Miután 1933-ban bevezették a személyi igazolványt, attól kezdve mindenki kapott családnevet. Az orosz családnevek típusai jelentésük szerint a következők lehetnek: apanevek (Ivanov, Szergejev, Pavlov), foglakozásnevek (Kuznyecov, Tkacsov, Plotnyikov), tulajdonságra utaló nevek (Tolsztoj, Rumjancev, Glazunov; ide tartozik a Csehov is, ami az ős ragadványneveként gyakori tüsszögésére utaló hangutánzó szó volt, és semmi köze a csehekhez), nemzetiségre utaló nevek (Kazakov, Poljakov, Vengerov), valamint származási helyre utalók (Tulin, Dubnov, Moszkvin). A legyakoribb képzők: -ov,-ev (Melnyikov, Alekszejev), -in, -ün (Kuzmin, Iljin). Ritkább képzők: -ih,-üh (Melkih, Pjanüh), -ec (Antonyec), -onok, -jonok (Mihajljonok). A törvénytelen gyerekek mostoha sorsára vet fényt különleges családnevük: Beszpútok, Vügonok, Hrisztarágyi, Gercen. Sajátosság a török–tatár szavakból képzett orosz családnevek nagy száma is: Bazarov, Karamzin, Godunov, Jelcin, Turgenyev, Gajdar. Az előadó érdekességként kitért Puskin, Gagarin, Tyitov és doktor Zsivágo nevére, valamint az úgynevezett mozgalmi nevek jelentésére (Lenin, Sztálin, Kamenyev, Zinovjev, Molotov, Trockij). A Lenin név minden bizonnyal a Léna folyó nevéből származtatható. 1901-ben már feltűnt cikkek aláírásaként. Az előadás végén termékeny eszmecsere bontakozott ki arról, hogy a madárnévből (cáplja vagy csáplja ’kócsag, gém’) képzett orosz Csaplin családnévnek van-e köze a Chaplinhez, a filmsztárhoz, akinek a nevét cirill betűkkel ugyanígy kell leírni.

Vissza