Az Elnökség 2017. szeptember 14-én megtartotta esedékes ülését

Az Elnökség 2017. szeptember 14-én megtartotta esedékes ülését

Az Elnökség esedékes ülésén a meghatározott napirend szerint tartott megbeszélést, ill. hozott döntéseket.

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖKSÉG

 

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2017. szeptember 14-i üléséről (17/4.)

Az ülés kezdete: 2017.09.14. 16 00 óra

Az ülés helye: Nemzetek Háza, a Társaság székhelye, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1.

Jelen vannak: Rózsa István elnök,    

Gilyán György alelnök,

Viczai Péter alelnök,

Németh Tibor főtitkár,

Bodrogi Ferencné elnökségi tag,

Filepné dr. Nagy Éva elnökségi tag,

Thuróczy Lászlóné elnökségi tag,

Meghívottként:

Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

Fehér József, a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Salga Ilona Erzsébet, a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Kuratóriumának

ügyvezető titkára

Rózsa István elnök üdvözölte a megjelenteket, megnyitotta az ülést, és megállapította, hogy az elnökségi ülés határozatképes, majd ismertette az előzetesen egyeztetett és a meghívóban kiküldött napirendet, amelyet az Elnökség elfogadott (6 igen szavazat, 0 nem és 0 tartózkodás):

                                                                                                                                                                                                                                  

1. A 2017. második félévi program egyeztetése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

2. A Szent-Györgyi Albert Alapítvány beszámolója tevékenységéről, további terveiről, illetve

az Alapítvány Alapító okiratában kitűzött célok és tevékenységi módok hiánytalan betartására és ezek figyelemmel kísérése céljából megteendő lépésekről, intézkedésekről  - a MOMBT 2017. február 21-i Elnökségi ülése 4. napirendi pontjában megfogalmazott kérés szerint (írásos előterjesztés)

Előadó: Fehér József, a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Kuratóriumának elnöke

3. A Szent-Györgyi Albert Alapítvány kuratóriuma új tagjának jelöléséről/felkéréséről

            - az Alapítvány Alapító Okiratának IV. fejezete szerint (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

4. A Nemzetek Háza tisztújításával kapcsolatos döntések (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

5. Tagsági és egyéb szervezeti kérdések (szóbeli előterjesztés)                          

Előadó: Németh Tibor főtitkár

 

1. A 2017. második félévi program egyeztetése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

Az Elnökség elfogadta az elnök beszámolóját, és egyeztette a Társaság 2017. második félévi programját az alábbiak szerint:

 

Tervezett időpont

Program megnevezése

Szeptember 14.     17.00

Előadás az 1917. évi oroszországi forradalmak 100. évfordulója alkalmából. Felkérendő előadó: Dr. Krausz Tamás

Október 19.          17.00             

Előadás az oroszországi oktatási rendszerről, iskolarendszerről (orosz nyelvű). Felkérendő előadó: Urazbekova Alina az Orosz Kulturális Központ orosz nyelvi képzésért illetve az orosz nyelvi rendezvényekért felelős munkatársa. 

November 16.       15.00

Klubnap - szakcsoportjaink, a „Rosszijanka” és az „Ösztöndíjas Klub” szervezésében. 

December 9.         11.00

Társaságunk szokásos évzáró rendezvénye, amelyen saját készítésű ételekkel, italokkal kedveskedünk egymásnak.

Program: Viczai Péter felolvasó estje Gennagyij Nord modern orosz költő, színész, előadóművész válogatott verses anekdotáiból (orosz nyelven, illetve saját fordításban magyarul). 

2018. Január …

Viszockij emlékest. (Az Orosz Kulturális Központ rendezvényéhez kapcsolódóan.) Program: Gennagyij Nord a Nemzet Színésze fellépése, előadói estje, aki januárban várhatóan Magyarországra érkezik Viszockij születésének 80. évfordulója alkalmából.

2. A Szent-Györgyi Albert Alapítvány beszámolója tevékenységéről, további terveiről, illetve

az Alapítvány Alapító okiratában kitűzött célok és tevékenységi módok hiánytalan betartására és ezek figyelemmel kísérése céljából megteendő lépésekről, intézkedésekről  - a MOMBT 2017. február 21-i Elnökségi ülése 4. napirendi pontjában megfogalmazott kérés szerint (írásos előterjesztés)

Előadó: Fehér József, a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Az Elnökség áttekintette és tudomásul vette a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Fehér József szóbeli és az ülésen átadott írásbeli (2017.09.14-i keltezésű) beszámolóját, a kuratórium 2017.08.28-i üléséről készült (2017.09.07-i keltezésű) jegyzőkönyvét és a számlavezető Erste Bank (2017.09.12-i keltezésű) számlakivonatát, amely szerint az Alapítvány vagyona 2017.09.12-én 2606961 Ft, vagyis magasabb, mint a 2500000 Ft-os alaptőke.

                                        

3. A Szent-Györgyi Albert Alapítvány kuratóriuma új tagjának jelöléséről/felkéréséről

            - az Alapítvány Alapító Okiratának IV. fejezete szerint (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

Az Elnökség elfogadta az elnök beszámolóját, megemlékezett az idén elhunyt kuratóriumi tagnak, Miskei Mihálynak az Alapítvány megalapításában és működésében szerzett személyes érdemeiről, és egy perces néma felállással adózott emlékének.

Az elnökség megvizsgálta a Kuratórium 5 tagról 7 tagra történő bővítésére tett kuratóriumi javaslatot, és egyhangúlag úgy döntött, hogy jelenleg nem támogatja azt. Javasolja, hogy a MOMBT 2018. évi tisztújító közgyűlése alkalmával terjesszék elő ezt a javaslatot, ha akkor aktuálisnak látják.

A Kuratóriummal történt előzetes egyeztetés alapján az Elnökség Tallos Pétert (Kaposvár, 1952.08.16.), a Budapesti Corvinus Egyetem Matematika tanszékének tanszékvezető tanárát jelölte meg új kuratóriumi tagnak (nyílt szavazással: 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett), és felkéri a Kuratóriumot, hogy tegye meg a cégbíróság részére benyújtandó változás-bejelentéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket. Valamint felkéri a Kuratóriumot, hogy küldje meg a MOMBT elnökségének az Alapítvány tavalyi működéséről a Cégbíróság részére beküldött évzáró dokumentumokat.  

 

4. A Nemzetek Háza tisztújításával kapcsolatos döntések (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

Az Elnökség meghallgatta az elnök tájékoztatóját, és úgy döntött, hogy a MOMBT részéről nem jelöl senkit a Nemzetek Háza vezetőségébe, amennyiben az elnökség tagjai részéről 2017. szeptember 18-ig nem érkezik eltérő javaslat.

 

5. Tagsági és egyéb szervezeti kérdések (szóbeli előterjesztés)                       

Előadó: Németh Tibor főtitkár

Az Elnökség elfogadta a főtitkár beszámolóját, és egyetértett Nikodémné Neményi Marianna belépési kérelmének elfogadásával (Ajánlók: Thuróczy Lászlóné és Németh Tibor).

 

Rózsa István elnök az ülést 17 óra 36 perckor bezárta.

 

 

Budapest, 2017. szeptember 24.

 

(Németh Tibor)

 

       főtitkár

 

Vissza