az Elnökség soron következő ülése: 2017. június 15

az Elnökség soron következő ülése: 2017. június 15

Az Elnökség soron következő ülését 2017. június 15-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel

összehívja a Társaság Elnöke.

M E G H Í V Ó

 

az Elnökség ülésére

 

Az Alapszabály V. Cikk (5) bekezdése alapján

 

az Elnökség soron következő ülését 2017. június 15-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel

összehívom.

A z  ü l é s  h e l y e:

 

A Társaság székhelye (Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1.)

 

n a p i r e n d:

 

 

1. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

 

2. A 2017. második félévi előzetes program (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Rózsa István elnök

 

3. Egyéb kérdések

 

 

A z  ü l é s r e  m e g h í v o t t:

- dr. Nanovfszky György, a Társaság tiszteletbeli elnöke,

- Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke.

 

Az esetleges kimentéseket kérem az ülés kezdete előtt legalább 1 órával - telefonon vagy elektronikus levélben - jelezni.

 

Budapest, 2017. június 7.

 

 

Rózsa István s.k.

Vissza