Az MOMBT 2021. évi közgyülésének meghírdetése

Az MOMBT 2021. évi közgyülésének meghírdetése

Tisztelt Tagtársak, Barátaink!
Az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése alapján a Társaság Közgyűlését 2021. április 14-én (szerdán) 18.00 órára összehívom. Az országos járvány-helyzet korlátozásai miatt a MOMBT 2021. április 14-i éves beszámoló és tisztújító közgyűlését módosított formában – személyes megjelenést igénylő összejövetel nélkül - alapvetően elektronikus kommunikációs eszközök igénybevétele útján, elektronikus szavazás formájában tartjuk, amelynek módjáról és megkezdéséről 2021. március 25-én újabb meghívó értesítést küldünk.

Felhívom a Társaság tagjainak figyelmét arra, hogy az Alapszabály IV. Cikk (3b) bekezdése alapján a jelen közgyűlési értesítés kézbesítésétől számított nyolc napon belül a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok a Társaság elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A 2021. április 14-i beszámoló és tisztújító közgyűlés napirendje a következő:
1. Beszámoló az Elnökség 2020. évi működéséről, a Társaság 2020. évi tevékenységéről
2. Beszámoló a Társaság 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2021. évi költségvetés megállapítására
3. Az Ellenőrző Bizottság 2020. évi beszámolója
4. Az új elnökség és az ellenőrző bizottság megválasztása
A napirend 1–3. pontjához készült írásos előterjesztések, a Közgyűlés Ügyrendjének 2. § (3) bekezdése szerint a Társaságnál bejelentett elektronikus levelezési címmel rendelkezők számára elektronikus levélben kerülnek megküldésre – a jelen értesítés mellékleteként. A kiküldött anyagok elérhetőek továbbá a Társaság honlapján (www.mombt.hu).
A MOMBT Elnöksége tisztelettel kéri a szervezet tagjait, hogy a rendkívüli külső körülmények ellenére vegyenek részt a közgyűlés munkájában és az előterjesztésekkel kapcsolatos javaslataikat 2021. március 25-ig e-mailben küldjék meg a MOMBT levelezési címére.
Mellékletek:
- Előterjesztés a Közgyűlésnek a Társaság 2020. évi tevékenységéről;
- Előterjesztés a Közgyűlésnek a Társaság 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2021. évi költségvetés megállapításáról;
- 2020. évi közhasznúsági melléklet eredmény-levezetéssel;
- Előterjesztés a Közgyűlésnek - az Ellenőrző Bizottság 2020. évi beszámolója.
 
 
Budapest, 2021. március 2.
Baráti üdvözlettel
Gilyán Görgy
 
 

Vissza