FRISSÍTÉS 2.0 - Beszámoló Közgyűlés - 2023. április 27.

FRISSÍTÉS 2.0 - Beszámoló Közgyűlés - 2023. április 27.

Az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése alapján a Társaság Közgyűlését 2023. április 27-én (csütörtökön) 17.00 órára összehívta Társaságunk Elnöke.

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

ELNÖK

 

 

Tisztelt Tagtársak, Barátaink!

 

 

Az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése alapján a Társaság Közgyűlését 2023. április 27-én (csütörtökön) 17.00 órára összehívom. A Közgyűlés ülésének megnyitását megelőzően a Közgyűlés helyszínén 16.30 órától 17.00 óráig van lehetőség regisztrációra.

 

Felhívom a Társaság tagjainak figyelmét arra, hogy amennyiben a Közgyűlés a jelen meghívóban jelzett időpontban nem lenne határozatképes, úgy – az Alapszabály IV. Cikk (4) bekezdése alapján – a halasztott Közgyűlést ugyanaznap, legkorábban 17.30 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel hívom össze, amely ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Alapszabály IV. Cikk (3b) bekezdése alapján a jelen közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított nyolc napon belül a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok a Társaság elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

 

A Közgyűlés helyszíne: Nemzetek Háza, a Társaság székhelye,1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1.

Lehetőség van online részvételre is. A csatlakozáshoz szükséges linket április 26-án küldjük meg azoknak a tagtársaknak, akik ezen igényüket e-mailben 2023. április 23-ig megküldik (mombt.levelezes@gmail.com):

 

A 2023. április 27-i beszámoló közgyűlés napirendje a következő:

 

1. Beszámoló az Elnökség 2022. évi működéséről, a Társaság 2022. évi tevékenységéről

    Előadó: Gilyán György elnök

2. Beszámoló a Társaság 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2023. évi

    költségvetés megállapítására Előadó: Németh Tibor alelnök és Bodrogi Ferencné, gazdasági

    felelős

3. Az Ellenőrző Bizottság 2021. évi beszámolója Előadó: Tamás István, az EB elnöke

 

A napirend 1-2. pontjához készült írásos előterjesztések, a Közgyűlés Ügyrendjének 2. § (3) bekezdése szerint a Társaságnál bejelentett elektronikus levelezési címmel rendelkezők számára elektronikus levélben kerülnek megküldésre - a jelen értesítés mellékleteként. A kiküldött anyagok elérhetőek továbbá a Társaság honlapján (www.mombt.hu).

 

A közgyűlés alkalmával pódiumbeszélgetésre kerül sor a 80 éves LUDMILLA ULICKAJA munkásságáról: