Elnöki köszöntő 2023

Elnöki köszöntő 2023

Társaságunk 2022 évi munkájának összefoglalója, ill. 2023 évre vonatkozó célkitűzései.

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

ELNÖKSÉG

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Tagtársak! Barátaim!

A 2022- év utolsó napján Magyar - Orosz Művelődési és Baráti Társaság vezetése –az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság – megbízásából, ezúton köszönöm a tagság, benne vezetőtársaim ez évi önkéntes, céltudatos és önzetlen munkáját, amelyet a megváltozott külpolitikai környezetben is folytattak az orosz klasszikus és kortárs kultúra kiemelkedő alkotásainak hazai megismertetéséért, a magyarországi és az oroszországi népek közötti történelem valós, tudományos ismereteken alapuló, kiegyensúlyozott bemutatásáért és ezáltal a népeink közötti  kölcsönös megértés és bizalom erősítésért.

A Magyar – Orosz Művelődési és Baráti Társaság (MOMBT) 2022.-ben – az Elnökség december 15-i ülésének értékelése szerint - kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, különösen szakmai, szervezeti és gazdálkodási téren lépett előre.

A szakmai teljesítmény terén kiemelhető, hogy 2022-ben a Társaság 20 saját szervezésű rendezvényt (előadást, performance-t, kultúrtörténeti sétát, megemlékezést, vetélkedőt) tartott, amelyeken jellemzően 20-25 tag, s mellettük külső érdeklődők vettek aktívan részt. A Társaság keretében működő Panorama Rossica Műhely (PRM) emellett havi rendszerességgel szervezte meg a filmklub és a könyvklub vitáit és alkalmanként a játékklub összejöveteleit. A 2022.évi rendezvények tartalmukat és szervezési tapasztalataikat tekintve jó alapot képeznek a 2023.évi programok kialakításhoz és sikeres megvalósításához, amelyért az elnök köszönetét fejezte ki az ötletgazdáknak és a szervezőknek. A 2023. augusztus végéig kitekintő rendezvényi programot a vezetőség 2023. évi első ülésén hagyja jóvá.

A MOMBT szervezetileg erősödött, az évben 13 új - zömében ifjú – taggal gyarapodtunk, ami 30 %-kal meghaladta az elhunyt tagtársaink és a közös megegyezéssel kilépők számát, megerősödött a fiatal tagjaink aktivitása, az általuk kialakult tevékenységi formák és képviseletük a vezetésben. A tagfelvételi elvek és gyakorlat megfelelnek az Alapszabályban előirányzottaknak, azokon lényeges változtatásra nincs szükség.

2022-ben a Társaság költségvetési helyzete tovább szilárdult köszönhetően kiadási oldalon a takarékos gazdálkodásnak, bevételi oldalon pedig a pályázati bevételnek és a 2021.évi SZJA 1 %-os    adományoknak. 2023-ra vonatkozóan az elnökség szükségesnek tartotta a pályázati aktivitás további lényeges erősítését, egyéb bevételi források feltárását, másfelől pedig fenntartani a takarékos gazdálkodást.

Kedves Tagtársak! Barátaim!

2023-ban a MOMBT –a szigorodó belgazdasági és gazdálkodási feltételek és feszült nemzetközi viszonyok között is - folytatja kulturális és népi diplomáciai misszióját, szervezetének erősítését. Ehhez folyamatos és megújuló kreatív munkára, a hazai és nemzetközi partnereinkkel fejlesztendő aktív együttműködésre és a nemzetek közötti kulturális együttműködés béketeremtő erejében való erős hitre van szükség továbbra is.

 

A MOMBT minden tagjának kívánok ehhez az újévben kiváló egészséget, alkotó erőt, lendületet és a céljainkért elkötelezett, tenni akaró társakat!

 

Baráti üdvözlettel.

Gilyán György

a MOMBT elnöke

Budapest, 2022. december 31.

Továbbiak: http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/elnoki-2023-ujevi-udvolet-a-tagsagnak.pdf

Vissza