Társaságunk 2019. április 06-án tartja éves rendes közgyűlését.

Társaságunk 2019. április 06-án tartja éves rendes közgyűlését.

Társaságunk Elnöke Az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése alapján összehívja a Társaság Közgyűlését.

 

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság

 

ELNÖK

 

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

a Társaság Közgyűlésének ülésére

Tisztelt Tagtársak!

 

 

Az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése alapján a Társaság Közgyűlését

2019. április 6-án (szombaton) 10.00 órai kezdettel összehívom.

 

A Közgyűlés ülésének megnyitását megelőzően a Közgyűlés helyszínén 9.30 órától 10.00 óráig van lehetőség regisztrációra.

 

Felhívom a Társaság tagjainak figyelmét arra, hogy amennyiben a Közgyűlés a jelen meghívóban jelzett időpontban nem lenne határozatképes, úgy – az Alapszabály IV. Cikk (4) bekezdése alapján – a halasztott Közgyűlést ugyanaznap, legkorábban 10.30 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel hívom össze, amely ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Alapszabály IV. Cikk (3b) bekezdése alapján a jelen közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított nyolc napon belül a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok a Társaság elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

                                              

Az ülés helye

 

Nemzetek Háza, a Társaság székhelye, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1.

 

Napirend

1. Beszámoló az Elnökség 2018. évi működéséről, a Társaság 2018. évi tevékenységéről (írásos előterjesztés)

Előadó: Gilyán György elnök

2. Beszámoló a Társaság 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2019. évi költségvetés megállapítására (írásos előterjesztés)

Előadó: Németh Tibor alelnök

3. Az Ellenőrző Bizottság 2018. évi beszámolója (írásos előterjesztés)

Előadó: Tamás István, az Ellenőrző Bizottság elnöke

4. A Szent-Györgyi Alapítvány 2018. évi beszámolója (írásos előterjesztés)

Előadó: Fehér József, a Szent-Györgyi Alapítvány kuratóriumának elnöke

5. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Németh Tibor, alelnök

A Közgyűlés tanácskozási jogú résztevői

A Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt az Alapszabály III. Cikk (4) bekezdés b) pontja és a Közgyűlés Ügyrendjének 5. § (1) bekezdése alapján a Társaság tiszteletbeli és pártoló tagjai.

Írásos mellékletek

A napirend 1–4. pontjához készült írásos előterjesztések, a Közgyűlés Ügyrendjének 2. § (3) bekezdése szerint a Táraságnál bejelentett elektronikus levelezési címmel rendelkezők számára elektronikus levélben kerülnek megküldésre. A kiküldött anyagok elérhetőek továbbá a Társaság honlapján (www.mombt.hu), illetve megtekinthetőek a Közgyűlés helyszínén is a regisztrációra nyitva álló időben (2019. április 6-én 9.30 órától 10.00 óráig).

 

Korábban kiküldött munkatervünknek megfelelően a közgyűlés alkalmából megemlékezést tartunk az Űrkutatás Napjáról.

 

Budapest, 2019. március 20.

 

Gilyán György s.k.

A közgyűlés dokumentumai itt tekinthetők meg:

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2019/eves-beszamolo_2018_kgynek.pdf

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2019/eb_beszamoloja_2018_-kgynek.pdf

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2019/koltsegvetesi-beszamolo_2018.pdf

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2019/kozhasznusag-2018.pdf

Vissza