Tiszteletbeli elnök, új vezető tisztségviselők

Tiszteletbeli elnök, új vezető tisztségviselők

- ülésezett a Társaság Közgyűlése

 

A 2015. április 25-én megrendezett beszámoló és tisztújító Közgyűlés elfogadta az Elnökség 2014. évi működéséről és a Társaság 2014. évi tevékenységéről, továbbá a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint az Ellenőrző Bizottság 2014. évi beszámolóját, és döntött a 2015. évi költségvetésről és annak részeként a tagdíj összegéről. A Közgyűlés megvitatta és elfogadta a Társaság Alapszabályának és a Közgyűlés Ügyrendjének módosítására vonatkozó javaslatokat.

A Közgyűlés döntött - a módosított Alapszabály rendelkezései szerint kibővített feladatkörű - tiszteletbeli elnökről, dr. Nanovfszky Györgyöt, hazánk volt moszkvai nagykövetét választva meg erre a funkcióra.

A Közgyűlés köszönetét fejezte ki a dr. Szvák Gyula vezette Elnökségnek, amelynek megbízatása 2015. április 25-ével megszűnt, és a soron kívüli tisztújítás keretében határozott a Társaság új vezető tisztségviselőiről (az Elnökség tagjairól). A titkos szavazás során hozott döntés szerint a Társaság elnöke Rózsa István, alelnökei Gilyán György és Kéri József, főtitkára Gémesi Ferenc, míg az Elnökség további tagjai Bodrogi Ferencné, Filepné dr. Nagy Éva és Thuróczy Lászlóné lettek.

 (MOMBT admin)

 

Vissza