Tisztújító és beszámoló közgyűlés -  2024. április 12

Tisztújító és beszámoló közgyűlés - 2024. április 12

Társaságunk Elnökségének döntésével összehangban, Társasunk Elnöke 2024. április 12-re össezhívja a Társaság Közgyűlését.

 

 

 

Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság 

ELNÖK

 

 

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

a Társaság Közgyűlésének ülésére

 

 

Tisztelt Tagtársak, Barátaink!

 

 

Az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése alapján - az Elnökség döntésével összhangban - a Társaság Közgyűlését 2024. április 12-én (pénteken) 16.00 órára összehívom a 2023. évi beszámolók jóváhagyása és a Társaság új elnökségének megválasztása céljából. A Közgyűlés helyszíne a Társaság székhelye: Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1. Amennyiben a Közgyűlés a fenti időpontban nem lenne határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlést ugyanaznap, ugyanazon a helyszínen 16.15 órai kezdettel hívom össze.

 

A Közgyűlés ülésének megnyitását megelőzően a Közgyűlés helyszínén 15.30 órától 16.00 óráig van lehetőség regisztrációra, amelynek során aláírás ellenében a Társaság tagjai megkapják a szavazáshoz szükséges regisztrációs lapot. Felhívom a Társaság tagjainak figyelmét arra, hogy az Alapszabály IV. Cikk (3b) bekezdése alapján a jelen közgyűlési értesítés kézbesítésétől számított nyolc napon belül a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok a Társaság elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

                                                          

A 2024. április 12-i beszámoló és tisztújító közgyűlés napirendje a következő:

 

1. Beszámoló az Elnökség 2023. évi működéséről, a Társaság 2023. évi tevékenységéről

            Előadó: Gilyán György elnök

2. Beszámoló a Társaság 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2024. évi

    költségvetés megállapítására Előadó: Németh Tibor alelnök

3. Az Ellenőrző Bizottság 2023. évi beszámolója Előadó: Tamás István EB elnök

4. Az új elnökség és az ellenőrző bizottság megválasztása Előadó: Döbörhegyiné Tamás Éva

    JB elnök    

 

A napirend 1-3. pontjához készült írásos előterjesztések, a Közgyűlés Ügyrendjének 2. § (3) bekezdése szerint a Társaságnál bejelentett elektronikus levelezési címmel rendelkezők számára a jelen értesítés mellékleteként elektronikus levélben kerülnek megküldésre. A kiküldött anyagok elérhetőek továbbá a Társaság honlapján (www.mombt.hu).

 

 

A MOMBT Elnöksége tisztelettel kéri a szervezet tagjait, hogy vegyenek részt a közgyűlés munkájában, és az előterjesztésekkel kapcsolatos javaslataikat 2024. március 25-ig e-mailben küldjék meg a MOMBT levelezési címére: mombt.levelezés@gmail.com .

 

Mellékletek:

- Előterjesztés a Közgyűlésnek a Társaság 2023. évi tevékenységéről; 

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2024/eves-beszamolo_2023-evrol-a-kozgyulesnek.docs

- Előterjesztés a Közgyűlésnek a Társaság 2023. évi költségvetésének végrehajtááról és a 2024. évi költségvetés megállapításáról;

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2024/koltsegvetesi-beszamolo_2023-rol_terv_2024-re.doc

- 2023. évi közhasznúsági melléklet eredmény-levezetéssel;

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2024/kozhasznusagi-melleklet-eredmenylevezetessel_2023.pdf

-  Előterjesztés a Közgyűlésnek - az Ellenőrző Bizottság 2023. évi beszámolója

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2024/eb-beszamolo_kgyeloterjesztes_2023.pdf

 

 

 

Budapest, 2024. március 7.

 

Baráti üdvözlettel

Gilyán György s.k.

 

Vissza