Tisztújító Közgyűlés

Tisztújító Közgyűlés

Az MOMBT közzéteszi Tisztújító Közgyűlésének meghívóját.

Tisztelt Tagtársak!

 

A Társaság Elnökségének megbízatása 2018. április 18-án lejár. Az Elnökség - az Alapszabály szerinti határnapok figyelembe vételével - 2018. április 14. napjára összehívja a Közgyűlést, hogy a tagság megválassza a Társaság új Elnökségét. Így a 2015. április 18-i Közgyűlésen megválasztott vezető tisztségviselők megbízatása a 2018. április 14-re összehívandó Közgyűlés napján megszűnik, ezért az Elnökség 2018. január 18-i ülésén döntött a tisztújítás elindításáról. A tisztújító Közgyűlésen a tagság három évre választja meg a Társaság vezető tisztségviselőit: egy elnököt, két alelnököt, egy főtitkárt és három elnökségi tagot. Az Elnökség megválasztotta a jelölést lebonyolító jelölőbizottságot (elnöke: László Zoltán János; tagjai: Márkus Sándorné Dr. Németh Anna Mária és Tábori Károly).

                                                                                                                      

A választást jelölés előzi meg, amelynek során a Társaság bármely tagja állíthat jelöltet. A Közgyűlés Ügyrendjének 35. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy a Társaság tagjai a jelöléseiket írásban (ide értve az elektronikus levelet is) juttathatják el a jelölőbizottsághoz. A jelölésnek tartalmaznia kell:

a)      a jelölt teljes nevét,

b)      a jelölésben érintett tisztséget,

c)      a jelölő aláírását.

 

A jelöltállítás során a következő tisztségekre lehet jelölteket állítani:

– a Társaság elnöke,

– a Társaság két alelnöke,

– a Társaság főtitkára,

– a Társaság Elnökségének további három tagja.

 

A Társaság tagja egy tisztségre egyidejűleg csak egy személyt jelölhet, vagyis egy-egy elnökre és főtitkárra, két alelnökre és három további elnökségi tagra tehet javaslatot.

 

Segítségképpen jelen levelünkhöz mellékelünk egy jelölőlap-mintát, amelynek használata nem kötelező, hiszen az ajánlás bármilyen írásos formában megtehető.

 

A jelöléseket 2018. március 15-ig kérjük megküldeni

 

elektronikus levélben a JB elnökének XXXXXXXXXXX* elektronikus címére,

postai levélben a Társaság postai címére (1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/a.). A borítékra kérjük ráírni: Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság Jelölőbizottság.

 

Budapest, 2018. február 2.

 

Üdvözlettel:

 

László Zoltán János s.k.

a Jelölőbizottság elnöke

 

 

 

JELÖLŐLAP

 

a Társaság vezető tisztségviselőjének jelöléséhez

 

 

 

Alulírott, mint a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság tagja

 

- a Társaság elnökének jelölöm…………………………………………………………………

- a Társaság alelnökének jelölöm

1. ………………………..………………………………………………………………………

2. …..…………………………………………………………………………….………………

- a Társaság főtitkárának jelölöm………..………………………………………………………

- a Társaság Elnöksége további tagjának jelölöm

1. ………..……………………………………………………………………………….……...

2. ……………………………………………………………………………….………………

 

3. ……..………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Budapest, 2018. ……………………. hó ……….. nap

 

 

 

 

 

……………………………………………..

Név

 

 

……………………………………………….

Aláírás

*Az elektronikus címet szavazásra jogosult tagtársaink személyes e-mailben kapták meg, a személyiségi jogok védelme érdekében.

Vissza