2022 április 30. 10:00 - Beszámoló Közgyűlés, Könyvbemutató

2022 április 30. 10:00 - Beszámoló Közgyűlés, Könyvbemutató

Tisztelt Tagtársak, Barátaink!

 

Az Alapszabály IV. Cikk (3) bekezdése alapján a Társaság Közgyűlését 2022. április 30-án (szombaton) 10.00 órára összehívom.

A Közgyűlés ülésének megnyitását megelőzően a Közgyűlés helyszínén 9.30 órától 10.00 óráig van lehetőség regisztrációra.

 

Felhívom a Társaság tagjainak figyelmét arra, hogy amennyiben a Közgyűlés a jelen meghívóban jelzett időpontban nem lenne határozatképes, úgy – az Alapszabály IV. Cikk (4) bekezdése alapján – a halasztott Közgyűlést ugyanaznap, legkorábban 10.30 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel hívom össze, amely ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Alapszabály IV. Cikk (3b) bekezdése alapján a jelen közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított nyolc napon belül a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkező tagok a Társaság elnökétől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

 

A Közgyűlés helyszíne: Nemzetek Háza, a Társaság székhelye,1062 Budapest, Bajza utca 54. mfsz. 1/1.

Lehetőség van online részvételre is. A csatlakozáshoz szükséges linket április 29-én küldjük meg azoknak a tagtársaknak, akik 2022. április 26-ig az online részvételre regisztrálnak az alábbi címen: https://forms.gle/PLZKcNRj5HUCqi9i8

 

A 2022. április 30-i beszámoló közgyűlés napirendje a következő:

 

1. Beszámoló az Elnökség 2021. évi működéséről, a Társaság 2021. évi tevékenységéről

  Előadó: Gilyán György elnök

2. Beszámoló a Társaság 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és javaslat a 2022. évi

  költségvetés megállapítására Előadó: Németh Tibor alelnök és Bodrogi Ferencné, gazdasági felelős

3. Az Ellenőrző Bizottság 2021. évi beszámolója Előadó: Tamás István, az EB elnöke

4. Tagsági kérdések (szóbeli előterjesztés) Előadó: Németh Tibor alelnök és Bodrogi Ferencné, gazdasági felelős

 

A napirend 1–3. pontjához készült írásos előterjesztések, a Közgyűlés Ügyrendjének 2. § (3) bekezdése szerint a Társaságnál bejelentett elektronikus levelezési címmel rendelkezők számára elektronikus levélben kerülnek megküldésre – a jelen értesítés mellékleteként. A kiküldött anyagok elérhetőek továbbá a Társaság honlapján (www.mombt.hu).

 

A közgyűlés alkalmával kerül sor az „Arcképek az orosz emigráció első hullámáról” címmel közelmúltban megjelent képes album prezentációjára, a művet a négy szerző közül két tagtársunk Gyimesi Zsuzsanna és Szaniszló Orsolya mutatják be.

 

A MOMBT Elnöksége tisztelettel kéri a szervezet tagjait, hogy a rendkívüli külső körülmények ellenére aktívan vegyenek részt a közgyűlés munkájában.

 

Budapest, 2022. március 31.

 

Baráti üdvözlettel

Gilyán György s.k.

Mellékletek:

- Előterjesztés a Közgyűlésnek a Társaság 2021. évi tevékenységéről;

- Előterjesztés a Közgyűlésnek a Társaság 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2022. évi költségvetés megállapításáról;

- 2021. évi közhasznúsági melléklet eredmény-levezetéssel;

- Előterjesztés a Közgyűlésnek - az Ellenőrző Bizottság 2021. évi beszámolója.

A közgyűlés dokumentumai:

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2022/01-kgy_meghivo_2022-aprilis-30.pdf

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2022/02-eves-beszamolo_2021-evrol-a-kgynek.doc

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2022/03-koltsegvetesi-beszamolo_2021-rol.doc

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2022/04-kozhasznusagi-melleklet-eredmenylevezetessel_2021.pdf

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2022/05-eb-beszamolo_kgyeloterjesztes_2021.pdf

http://www.mombt.hu/admin/uploads/file/kgy-2022/06-2022-04-30-konyvbemutato-meghivo.pdf

 

Vissza